SERVER dataset: prod
SERVER useCdn: true
SERVER baseUrl: https://beta.aenergi.no
BROWSER dataset:
BROWSER useCdn:
BROWSER baseUrl:

Å Energi-konferansen 2023

Onsdag 14. juni arrangerer vi Å Energi-konferansen i Kilden Teater og Konserthus i Kristiansand. Temaet er "Mer av alt: Konflikt, kompromisser og fornybare muligheter mot 2030". Kjøp din billett nå!

Vi er midt i det som blir det viktigste industrielle tiåret på generasjoner. Nye næringer og sektorer med store energibehov er under utvikling, samtidig skal Europa realisere en fossilfri hverdag.

I Norge lanseres nye satsinger som svarer på ambisjonene om det fornybare samfunnet. Energikommisjonen anbefalte nylig 40 TWh ny produksjon innen tiåret er omme. Det er mindre enn sju år til.

De fleste er enige om målet, men veien dit blir svært krevende. Det er krig i Europa, energiforsyningssikkerheten er under press, og folk og bedrifter bekymrer seg for morgendagen. Motsetningene mellom stormaktene øker, og økt nasjonalisme skaper utfordringer for små, åpne økonomier som den norske.

På årets Å Energi-konferanse deltar toppledere og eksperter fra fornybarbransjen, finanssektoren, industrien og politikken. Konferansen vil belyse spenningene og beslutningene som kreves for å komme videre mot de ambisiøse målene i 2030.

Programmet blir lansert om kort tid.

Kvelden før, 13.juni klokken 18:00-23:00, arrangerer vi minglefest på Odderøya sentralt i Kristiansand. NB: Begrenset antall plasser.

Billetter i salg nå! Vi gleder oss veldig til å se deg i Kristiansand i juni.

På årets konferanse møter du blant annet disse foredragsholderne:

Alexander Stubb, tidligere statsminister i Finland

Alexander Stubb, tidligere statsminister i Finland

Sonja Chirico Indrebø, Corio Generation

Sonja Chirico Indrebø, Corio Generation

Terje Lien Aasland, olje og energiminister (Ap)

Terje Lien Aasland, olje og energiminister (Ap)

Åslaug Haga, Fornybar Norge

Åslaug Haga, Fornybar Norge

Flere foredragsholdere offentliggjøres fortløpende.

Bestill din konferansebillett

Les om alle foredragsholdere

For litt over et år siden invaderte Finlands store nabo i nord Ukraina. Europas sikkerhets- og energisituasjon endret seg over natten. Norge står fremdeles formelt på utsiden av EU, men vi har aldri vært mer avhengige av hverandre. Hvordan ser de neste ti årene ut for Norge og Europa?

Etter en lang karriere i Equinor har Indrebø meldt overgang til Corio Generation, der hun er sjef for flytende havvind. Corio Generation har en prosjektportefølje på mer enn 20 GW, og deltar i to ulike havvind-konstellasjoner som vil konkurrere om å bygge ut havvind på norsk sokkel. Hva skal til for at havvind i Norge blir så stort som vi håper?

Aasland har bare vært et drøyt år på jobb i departementet, men det har vært et år fullt av utfordringer. Fosen-saken, havvind-konsesjoner, elektrifisering av Melkøya, trusler mot gassledninger i Nordsjøen og strømkrise har vært krevende. Hvor går veien videre for energilandet Norge?

I starten av januar hadde Åslaug Haga første dag på jobb som leder for Fornybar Norge. Her går den tidligere olje- og energiministeren og Sp-lederen i bresjen for mer enn 400 medlemmer over hele landet som vet at vi må bygge mer av alt, raskere, men som møter rammevilkår i endring, interessemotsetninger og stadig nye utfordringer. Hvordan skal fornybar-bransjen lykkes?

Kontakt oss om Å Energi-konferansen

Jon Anders Skau
Jon Anders Skau

Innhold og foredragsholdere

Mobile Phone in contact card

+47 47 63 50 78

Email in contact card

jon.anders.skau@aenergi.no

Anette Espegren

Billetter og overnatting

Mobile Phone in contact card

+47 90 95 97 09

Email in contact card

anette@stay.as