SERVER dataset: aenergi-prod
SERVER useCdn: true
SERVER baseUrl: https://beta.aenergi.no
BROWSER dataset:
BROWSER useCdn:
BROWSER baseUrl:
sol å energi konferansen

Å Energi-konferansen 2023

Onsdag 14. juni arrangerer vi Å Energi-konferansen i Kilden Teater og Konserthus i Kristiansand. Temaet er "Mer av alt: Konflikt, kompromisser og fornybare muligheter mot 2030". Sikre deg din billett i dag!

På årets konferanse møter du disse foredragsholderne:

Program:

08.30 - 09.30: Registrering

09.30 - 10.30: Åpning av konferansen. Status og framblikk: Energisituasjonen i dag og i morgen

10.30 - 10.50: Pause

10.50 - 12.10: Ny energi: Industriutvikling og kraftutbygging for fremtiden

12.10 - 13.10: Lunsj

13.10 - 14.10: Hvor kommer pengene fra: Finansiering av ny energi

14.10 - 14.40: Pause

14.40 - 16.00: Mellom barken og veden: Politiske kompromisser i brytningstider

På årets Å Energi-konferanse deltar toppledere og eksperter fra fornybarbransjen, finanssektoren, industrien og politikken. Konferansen vil belyse spenningene og beslutningene som kreves for å komme videre mot de ambisiøse målene i 2030.

Kvelden før, 13.juni klokken 18:00-22:00, arrangerer vi minglefest på Odderøya sentralt i Kristiansand. Kun for deltakere på konferansen. NB: Begrenset antall plasser.

Billetter i salg nå! Vi gleder oss veldig til å se deg i Kristiansand i juni.

Bestill din konferansebillett

Les mer om alle foredragsholderne

For litt over et år siden invaderte Finlands store nabo i nord Ukraina. Europas sikkerhets- og energisituasjon endret seg over natten. Norge står fremdeles formelt på utsiden av EU, men vi har aldri vært mer avhengige av hverandre. Hvordan ser de neste ti årene ut for Norge og Europa?

Etter en lang karriere i Equinor har Indrebø meldt overgang til Corio Generation, der hun er sjef for flytende havvind. Corio Generation har en prosjektportefølje på mer enn 20 GW, og deltar i to ulike havvind-konstellasjoner som vil konkurrere om å bygge ut havvind på norsk sokkel. Hva skal til for at havvind i Norge blir så stort som vi håper?

Elisabeth Sæther er statssekretær i Olje- og energidepartementet. Hun kom fra en stilling som politisk rådgiver i Arbeiderpartiets stortingsgruppe der hun begynte i februar 2022. Før dette jobbet hun som rådgiver i Norges Bondelag i over seks år. Sæther har også bakgrunn som kommunikasjonsrådgiver i Statnett og Energi Norge, og hun har jobbet som rådgiver i Naturvernforbundet og Bellona. Sæther har mastergrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo.

I starten av januar hadde Åslaug Haga første dag på jobb som leder for Fornybar Norge. Her går den tidligere olje- og energiministeren og Sp-lederen i bresjen for mer enn 400 medlemmer over hele landet som vet at vi må bygge mer av alt, raskere, men som møter rammevilkår i endring, interessemotsetninger og stadig nye utfordringer. Hvordan skal fornybar-bransjen lykkes?

Den tidligere Lundin-sjefen følger det grønne skiftet til havs som styreleder i Moreld, i tillegg til å være styremedlem i Sval Energi og Shearwater GeoServices. Norge er en havnasjon, og offshore-sektoren har vært en grunnpilar i industrien de siste 60 årene. Oljebransjen driver sin tradisjonelle virksomhet, mens den står i spagaten på vei over til en fornybar fremtid. Klarer den å gjøre to ting samtidig?

Martin Sandbu er en norsk økonom, journalist og forfatter. Han har studert ved Oxford og Harvard og har doktorgrad i politisk økonomi fra sistnevnte. Siden 2008 har Sandbu vært en anerkjent kommentator om europeiske økonomi i den britiske finansavisen Financial Times.

Sandbu er kjent for sin dyptgående analyse og innsikt i globale økonomiske spørsmål, hans spesialiteter inkluderer blant annet økonomisk analyse og utvikling og forvaltning av naturressurser.

I Sverige leder Ulf Spolander byggingen av en av verdens første stål-fabrikker som erstatter koks med hydrogen og lager utslippsfritt stål. I Norge er en rekke lignende prosjekter lansert. Hva må til for å lykkes?

80 prosent av den globale frakten går på skip. De store skipene som seiler på verdenshavene er vanskelig å drifte på annet enn fossilt drivstoff. Norge er fortsatt en av verdens fremste skipsfartsnasjoner, og Solberg og Rederiforbundet lanserte i 2020 klimastrategien «Nullutslipp i 2050». Hvordan er fremdriften i jakten på null?

Sunniva Landmark Bjørnstad er Senior Partner i HitecVision, Norges største private equity selskap, der hun har jobbet de siste 9 årene. HitecVision investerer i energiselskaper på tvers av Europa, og hentet sitt første dedikerte fornybarfond i 2022. Bjørnstad var sentral i oppbyggingen av Vår Energi gjennom fire store transaksjoner i perioden 2015-2020, og har siden fokusert fullt ut på HitecVision sine grønne investeringer, herunder havvindselskapet Vårgrønn.

Tellef Thorleifsson har vært CEO i Norfund siden høsten 2018. Norfund er et investeringsfond med fokus på teknologi og bærekraft. Fondet tilbyr risikokapital og ekspertise for å hjelpe med å bygge bærekraftige bedrifter i fattige land.

Thorleifsson var også med-grunnlegger i Northzone, som han bidro til å bygge opp som et ledende internasjonal venturefond. Han er med-grunnlegger av Voxtra Foundation som har gjort målrettede investeringer og tilskudd innen agribuisness i Øst-Afrika.

Stubholt er partner i advokatfirmaet Selmer, der hun blant annet dekker energi og havbruk. Hun har blant annet sittet i Energikommisjonen og vært statssekretær i OED. I tillegg er Stubholt styreleder i Morrow Batteries, Hafslund Oslo Celsio, Silex Gas Norway, Cadre og Green Ammonia Berlevåg. Hun har dermed et unikt bredt perspektiv på hvordan industrien utvikler seg i Norge.

Steffen Syvertsen er konsernsjef i Å Energi. Han ledet Agder Energi gjennom fusjonsprosessen med Glitre, som ble fullført i 2022 og resulterte i Å Energi - Norges største kraftkonsern med virksomhet i hele verdikjeden, fra produksjon til forbruker. Syvertsen har mer enn 15 års erfaring fra kraftbransjen. Han har sin utdanning fra blant annet INSEAD, NHH og BI.

Pablo Barrera er konsernsjef i Haugaland Kraft AS, en ledende aktør innenfor fornybar energiproduksjon i Norge. Barrera har omfattende internasjonal erfaring fra flere lederstillinger og bringer med seg bred kunnskap fra ulike roller han hadde i Yara og The Boston Consulting Group.

Barrera er utdannet ved NHH, Yale School of Management og Harvard.

Haugaland Kraft er et fullintegrert kraftkonsern, og med sin sentrale plassering på kysten rett øst for konsesjonsområdet Utsira Nord tar selskapet med sitt eierskap i Deep Wind Offshore sikte på å bygge seg opp innen havvind.

Hudson-Dean er Chargé d’Affaires ved den amerikanske ambassaden i Norge. Hun har mer enn tre tiår bak seg i amerikansk utenrikstjeneste, og ledet før hun kom til Norge i 2021 generalkonsultatet til USA i Sydney, Australia.

President Joe Biden lanserte nylig Inflation Reduction Act i USA, en pakke på mer enn 350 milliarder dollar i støtteordninger til blant annet grønn industri og infrastruktur. Hudson-Dean vil dele perspektiver på hvilke ambisjoner USA nå flagger innen energi-omstillingen.

Ole Børge Yttredal er leder for Energi- og miljøavdelingen i Norsk Industri, som organiserer hoveddelen av norsk industriproduksjon, er største landsforening i NHO-systemet og jobber med rammebetingelsene for industrien inn mot myndighetene. Norsk Industri jobber at Norge skal satse mer på industri, og er en tydelig stemme på vegne av kraftkrevende industri og for bedring av rammevilkår for norsk næringsliv i konkurranse med utenlandske aktører.

Maria Moræus Hansen er styreleder i Å Energi. Hun har en merittert karriere som internasjonal toppleder, blant annet som sjef for det tyske oljeselskapet DEA, som fusjonerte med Wintershall. Maria var før det administrerende direktør i det franske energiselskapet Engies lete- og produksjonsdivisjon, og ledet selskapet gjennom en strategisk omstilling av virksomheten, gjennom å restrukturere selskapets lisensportefølje og øke både omsetning og inntjening. Maria har i dag en rekke styreverv i tillett til Å Energi, blant annet Scatec, Morrow, AlfaLaval og Wastefront.

Alf Ole Ask er Energi og Klimas korrespondent i Brussel. Han har tidligere jobbet blant annet i Aftenposten og Dagens Næringsliv, og vært korrespondent i Brussel for begge disse avisene. Med sin omfattende arbeidserfaring og kompetanse representerer Ask en imponerende kunnskap base.

Han har dyp og bred kunnskap om EU og svært god innsikt i både norsk politikk og næringsliv, med spesielt fokus på energi- og klimafeltet.

Les mer om konferansen

Vi er midt i det som blir det viktigste industrielle tiåret på generasjoner. Nye næringer og sektorer med store energibehov er under utvikling, samtidig skal Europa realisere en fossilfri hverdag.

I Norge lanseres nye satsinger som svarer på ambisjonene om det fornybare samfunnet. Energikommisjonen anbefalte nylig 40 TWh ny produksjon innen tiåret er omme. Det er mindre enn sju år til.

De fleste er enige om målet, men veien dit blir svært krevende. Det er krig i Europa, energiforsyningssikkerheten er under press, og folk og bedrifter bekymrer seg for morgendagen. Motsetningene mellom stormaktene øker, og økt nasjonalisme skaper utfordringer for små, åpne økonomier som den norske.

På årets Å Energi-konferanse deltar toppledere og eksperter fra fornybarbransjen, finanssektoren, industrien og politikken. Konferansen vil belyse spenningene og beslutningene som kreves for å komme videre mot de ambisiøse målene i 2030.

Kvelden før, 13.juni klokken 18:00-23:00, arrangerer vi minglefest på Odderøya sentralt i Kristiansand. NB: Begrenset antall plasser.

Billetter i salg nå! Vi gleder oss veldig til å se deg i Kristiansand i juni.

Kontakt oss om Å Energi-konferansen

Jon Anders Skau

Jon Anders Skau

Leder Kommunikasjon

+47 47 63 50 78

jon.anders.skau@aenergi.no

Anette Espegren

Billetter og overnatting

+47 90 95 97 09

anette@stay.as