SERVER dataset: aenergi-prod
SERVER useCdn: true
SERVER baseUrl: https://beta.aenergi.no
BROWSER dataset:
BROWSER useCdn:
BROWSER baseUrl:
Solceller, skog. Foto.

Debuterer med ambisiøs solsatsing

30. desember 2022

Å Energi har en tydelig satsing på utbygging av mer fornybar produksjon. Et av grepene er en ambisjon om 500 megawatt bakkemontert solenergi innen 2026.

- Skal vi nå klimamålene trenger vi ny fornybar kraft til elektrifisering. Vi har landets beste forhold for produksjon av solenergi, med flest soldager i året. Vi har store tilgjengelige arealer rundt våre kraftverk. Frem til nå har vi stort sett hatt solceller på tak og fasader i Norge, men potensialet er mye større. Med vår erfaring innen fornybar produksjon og nett, har vi gode forutsetninger til å ta en ledende rolle i utbyggingen av storskala solkraft, sier Steffen Syvertsen, konsernsjef Å Energi.

Konsernets ambisjon om å bygge mer enn 500 megawatt (MW) innen 2026 betyr at Å Energi vil øke sin årlige kraftproduksjon med fire prosent. Det tilsvarer energiforbruket til rundt 25 000 husholdninger.

Å Energi har allerede startet arbeidet med å identifisere og utvikle bakkemonterte solparker, og har sendt den første konsesjonssøknaden for Birkeland Solpark i Agder. Byggestart er ventet i tredje kvartal 2023. Solparken vil få en installert effekt på inntil 10 MW, som tilsvarer årlig produsert energi på rundt 10 gigawatt timer (GWh) og energiforbruket til cirka 500 norske husholdninger.