SERVER dataset: aenergi-prod
SERVER useCdn: true
SERVER baseUrl: https://beta.aenergi.no
BROWSER dataset:
BROWSER useCdn:
BROWSER baseUrl:
Hellefoss kraftverk i Øvre Eiker

Å Energi har satt beredskap

Å Energi Vannkraft har satt beredskap i håndteringen av ekstremværet Hans. Voldsomme nedbørsmengder har de siste dagene medført svært høy vannføring flere steder, og det er ventet at det vil øke. Dette gjelder spesielt i Drammensvassdraget.

- Vi følger situasjonen tett, og den utvikler seg raskt. Det har kommet store nedbørsmengder på kort tid, som også treffer oss i Å Energi. Selv om vi har begrenset mulighet til å påvirke slike ekstreme hendelser, har vi mobilisert alle ressurser og gjør det vi kan for å forberede oss , sier operativ beredskapsleder Line Drange Ruud i Å Energi Vannkraft.

Å Energi har til sammen 72 hel- og deleide kraftverk i Agder og Buskerud. Per nå er det kraftverkene på Ringerike hvor utfordringene er størst på grunn av vannføringen, men utviklingen langs hele Drammenselva følges nøye

-Vi har doble vakter på alle kraftverkene. De graver blant annet grøfter, og flomvoller rundt kraftverkene og fyller på med sandsekker der vi kan, sier Drange Ruud, og legger til:

- Per nå er det ingen konkrete kritiske problemer knyttet til driften. Men dette er et øyeblikksbilde og kan endre seg raskt, avhengig av utviklingen i vær og nedbørsmengde.

Å Energi har de siste dagene jobbet tett med både andre kraftprodusenter og reguleringsforeningene i Drammensvassdraget og Numedalsvassdraget for å forhåndstappe magasiner. Det bidrar til å redusere flomtoppene noe.

For prognoser på vannføring og status på beredskapsnivåer i de ulike kommunene, vises det til Norges Vassdrags- og energidirektorat – nve.no og varsom.no.

Kontakt: Å Energi pressevakt, tlf. 48 10 03 33