SERVER dataset: aenergi-prod
SERVER useCdn: true
SERVER baseUrl: https://beta.aenergi.no
BROWSER dataset:
BROWSER useCdn:
BROWSER baseUrl:
Kraftverk og anleggsmaskiner

Forlenget tillatelse til senket vannstand

15. mars 2023

Å Energi Vannkraft forsterker dammen ved Evenstad kraftverk i Froland. For å kunne utføre arbeidene måtte vannmagasinet tappes ned, og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har forlenget tillatelsen til å senke vannstanden i inntaksmagasinet for kraftverket.

Inntaksmagasinet kan senkes inntil én meter under normal vannstand i perioden 15. mars til 31. mai 2023. Nedtappingen vil ikke ellers føre til endret vanntapping i Arendalsvassdraget.

Se vedlagte "Tillatelse til forlenget midlertidig fravik fra manøvreringsreglementet for inntaksmagasinet til Evenstad kraftverk i Froland kommune"

Å Energi Vannkraft har tidligere fått NVEs tillatelse til å tappe ned vannmagasinet i forbindelse med arbeidene som gjøres. Årsaken til at det er behov for forlenget tillatelse var forsinkelser i det planlagte arbeidet som følge av gjentatte flommer i fjor høst. og forsinket oppstart for entreprenører.

Dam ved kraftverk

Å Energi Vannkraft gjør en grundig oppgraderingsjobb på dammen. Den skal blant annet forsterkes ved å støpe på ny betong, som forankres i fjellgrunnen og i selve dammen.

Kraftproduksjonen ved Evenstad kraftstasjon vil ikke øke som følge av oppgraderingene, men dammen blir betydelig forsterket slik at det fortsatt kan produseres ren, fornybar energi på Evenstad i mange år fremover.