SERVER dataset: aenergi-prod
SERVER useCdn: true
SERVER baseUrl: https://beta.aenergi.no
BROWSER dataset:
BROWSER useCdn:
BROWSER baseUrl:
Ungdomsarrangement på Arendalsuka 2023

Tilbakeblikk på Arendalsuka 2023

07. september 2023

Vi ser tilbake på Arendalsuka som en uke fylt med inspirerende diskusjoner, meningsfulle samtaler og viktige møter. Overgangen til en fornybar fremtid er en felles oppgave som krever økt satsing på fornybar energi. I løpet Arendalsuka har vi tatt opp noen av de utfordringene og dilemmaene vi står overfor. Her er en liten oppsummering av våre arrangementer.

Arendalsukas hovedprogram

Konsernsjef Steffen Syvertsen deltok i panelet under Arendalsukas eget arrangement «Mer av alt raskere, uten å ødelegge naturen. Er det mulig?». Her ble det diskutert om hvordan vi skal få bygget ut kraften vi trenger frem mot 55 prosent klimakasskutt innen 2030, og hvilken naturpåvirkning som bør aksepteres for å få det til.

I panelet var også Terje Aasland, olje- og energiminister (Ap), Une Bastholm, medlem av energikomiteen (MDG), Mathilde Tybring-Gjedde, medlem av energikomiteen (H), Gyro Heia, ordfører i Birkenes kommune (SP), Gina Gylver, leder av Natur og Ungdom og Jens Ulltveit-Moe, norsk næringslivsleder og investor.

Arrangementet foregikk på hovedscenen i Arendal kulturhus tirsdag 15. august.

Se arrangementet i opptak her:

undefined

Fornybarbåten i Pollen

I samarbeid med Fornybar Norge og flere bransjeaktører har Fornybarbåten blitt et samlested for bransjen og alle som interesserer seg for fornybar energi. Her følger oversikt over de tre arrangementene som vi arrangerte:

«Nett, havvind og hydrogen hånd i hånd», mandag 14. august

Regjeringen har ambisjoner om å tildele areal til 30 GW havvind innen 2040. På sikt vil det altså blir produsert langt mer kraft til havs enn det norske fastlandet ligger an til å bruke selv, og regjeringen har sagt at den vil legge til rette for at noe av kraften føres til andre land.

På arrangementet fikk vi høre hva myndigheter og utbyggere mener kreves for å bygge ut havnettet mest mulig effektivt.

Her deltok følgende panel:

 • Håkon Borgen, konserndirektør Utvikling Hav i Statnett
 • Kathrine Fog, leder for energipolitikk og strategi i Hydro
 • Elin Steinsland, CEO i HydePoint
 • Katrhine Hilmen, VP og leder for marked og konseptutvikling, ABB Energy Industries,
 • Ann Myhrer Østenby, seksjonssjef Energi- og konsesjonsavdelingen i NVE
 • Edvard Lauen fra Å Energi

Se hele arrangementet i opptak her:

Paneldebatt under Arendalsuka 2023

«Norge har naturressursene, men har vi konkurransedyktige rammevilkår for å utnytte dem?» tirsdag 15. august.

En kartlegging som Thema Consulting presenterte under Arendalsuka viser at fornybarpolitikken i Norge er sammensatt og til dels uforutsigbar. Det gjør at vilkårene ligger dårligere til rette for nødvendige investeringer i Norge sammenlignet med de andre landene i Norden. Det er bekymringsverdig, mente panelet.

Deltakere i panelet:

 • Berit Tennbakk, partner, Thema Consulting
 • Steffen Syvertsen, konsernsjef, Å Energi
 • Toril Nag, Senior Partner, HitecVision
 • Arvid Moss, konserndirektør Hydro Energi
 • Frode Jacobsen, stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet
 • Marius Arion Nilsen, stortingsrepresentant, Fremskrittspartiet
 • Kjell Ingolf Ropstad, stortingsrepresentant, Kristelig Folkeparti

Se opptak av arrangementet her:

paneldebatt på arendalsuka 2023

«Kraftkompromisser - hvordan få både kraft, industri og lokal oppslutning?» onsdag 16. august.

Det trengs svært mye ny kraft for å oppnå de politiske ambisjonene om klimakutt, etablering av ny, grønn industri, og lavere strømpriser. Selv om mange deler ambisjonene, er det et stor gap mellom hva som ligger an til å bygges ut innen 2030 og det som er behovet.

For å lukke gapet er vi avhengig av et kraftkompromiss som gjør det mulig både å bevare norsk natur, skape nye grønne arbeidsplasser, og sikre høy verdiskaping fra de norske fornybarressursene.

Her deltok følgende panel i en spennende diskusjon:

 • Sigrun Aasland, daglig leder, Zero
 • Christer Tryggestad, Senior Partner, McKinsey
 • Steffen Syvertsen, konsernsjef, Å Energi
 • Marianne Sivertsen Næss, leder Energi- og miljøkomiteen på Stortinget, Arbeiderpartiet
 • Mathilde Tybring-Gjedde, stortingsrepresentant, Høyre
 • Anne Martine Brox-Antonsen, nestleder i Senterungdommen

Se arrangementet i opptak her:

Paneldebatt under Arendalsuka 2023

Arendalsuka Ung med Agnetesh!

Vi ønsker å engasjere neste generasjon. Derfor arrangerte vi Ung energi i samarbeid med Morrow Batteries og Universitetet i Agder. Arrangementet var for ungdommer i alderen 16-19 år. Over 80 ungdommer fylte UIA-teltet i Pollen. Vi hadde invitert Agnete «Agnetesh» Husebye som konferansier, og arrangementet ble avsluttet med silent disco med den lokale DJen DJ HOGGZ.

Å Energi ser frem til Arendalsuka 2024 og vi gleder oss til å ta de gode samtalene videre.