SERVER dataset: prod
SERVER useCdn: true
SERVER baseUrl: https://beta.aenergi.no
BROWSER dataset:
BROWSER useCdn:
BROWSER baseUrl:

Energidata for næringsbygg

Gjennom Smart EO og Adaptic tilbyr vi eiendomsteknologi som gir full kontroll over energibruk og drift av næringsbygg.

Mann peker på skjerm med graf

Smart EO

Smart EO er en tjeneste i Å Energi konsernet hvor kundene kan få energidata med høy kvalitet til en lav månedlig pris.

Med Smart EO løses alle utfordringer du måtte ha knyttet til scoping, installasjon, drift og vedlikehold, datastruktur og leveranse av data på API. Vi får dette til ved å bruke big data, maskinlæring og kontinuerlig utvikling av våre dataløsninger.

Les mer om Smart EO her

Kontakt

Kristian Aarstad Vennemo

Leder Smart EO

+47 90 62 76 72

kristian.aarstad.vennemo@aenergi.no

Bilde av Alexander Kristensen
Alexander Kristensen

Leder salg Smart EO

+47 99 79 02 20

alexander.kristensen@aenergi.no

Adaptic

Adaptic er en ledende leverandør av smarte løsninger for energirelaterte data og hendelser. Det komplette fagsystemet Adaptic Cloud gir fullstendig oversikt over energiforbruk, driftsdata og kostnader.

Adaptic Cloud identifiserer avvik og hindrer unødvendige kostnader. Systemet genererer standardiserte og kundetilpassede rapporter med mulighet for automatiske utsendelser. Alle våre data kan utveksles til andre systemer via åpne API-er. Adaptic Cloud produserer et digitalt fakturagrunnlag per leietaker, som også inkluderer fastledd, effekt- og nettleiekostnader.

Les mer om Adaptic her
PC som viser kart og grafer