SERVER dataset: aenergi-prod
SERVER useCdn: true
SERVER baseUrl: https://beta.aenergi.no
BROWSER dataset:
BROWSER useCdn:
BROWSER baseUrl:

Bedre energidata for næringsbygg

Gjennom Å Insite jobber vi for å gjøre energidata bedre og tilgjengelig for flere. Målet er at bærekraftige investeringer skal bli lønnsomme for flere.

Mann peker på skjerm med graf

Å Insite

Med god energidata får bedrifter et mer fullstendig datagrunnlag for å optimalisere egen drift, redusere energiforbruk og dokumentere og rapportere på besparelsene de oppnår.

Kostnadene knyttet til innhenting og vedlikehold av energidata har tradisjonelt vært veldig høye. Å Insite erstatter kompleksiteten med ett API og dekker all finansiell og operasjonell risiko knyttet til energidata.

Les mer om Å Insite her

Kontakt

Kristian Aarstad Vennemo

CEO Å Insite

+47 90 62 76 72

kristian.aarstad.vennemo@aenergi.no

Bilde av Alexander Kristensen

Alexander Kristensen

CSO Å Insite

+47 99 79 02 20

alexander.kristensen@aenergi.no