SERVER dataset: aenergi-prod
SERVER useCdn: true
SERVER baseUrl: https://www.aenergi.no
BROWSER dataset:
BROWSER useCdn:
BROWSER baseUrl:

Å Energi Varme

Vesterveien varmesentral i Kristiansand.

Vi leverer både fjernvarme og fjernkjøling i flere byer på Agder. Løsningene våre er enkle og trygge, og vi utnytter byenes ressurser til å produsere ren energi på en bærekraftig måte.

Fjernvarmesentral Arendal

Øker rabatten på fjernvarme til næringskunder

Når kundens oppnådde spotpris overstiger 70 øre/kWh, økes rabatten til 80 %.

Les mer
Inne i fjernvarmesentralen i Arendal

Kompensasjonsordning husholdninger

Regjeringens ordning om kompensasjon for høye strømpriser påvirker også prisen på fjernvarme. Norges vassdrags og energidirektorat (NVE) opplyser at ordningen også gjelder for husholdningskunder og boligselskap som bruker fjernvarme.

Les mer

Kundeservice

E-post:
Send oss gjerne en e-post til kundesenter@aevarme.no med det du lurer på.

Telefon:
Ring vårt kundesenter på telefon 38 60 85 00, hvor våre kundekonsulenter hjelper deg.

Feilmelding:
Ved mistanke om feil på fjernvarme- eller kjøleleveranse til ditt bygg kan du ringe vår vakttelefon tlf. nr. 97 59 93 18.

Før du kontakter vakttelefonen 97 59 93 18 ber vi deg sjekke tips og retningslinjer ved driftsstans og feilrettinger.

Adresse:
Kjøita 25, 4630 Kristiansand

Faktura-adresse:
Se våre innkjøpssider her
Organisasjonsnummer: NO 980 921 409

Du kan logge inn på vår kundeweb her.

Prisen på fjernvarme beregnes på samme måte som prisen på strøm. Prisen på strøm består av kraftpris, nettleie og offentlige avgifter. Nettleien til Å Energi Nett består av et fastledd, et energiledd og evt. et effektledd.

Å Energi Varme deler inn kundene i to grupper avhengig av størrelsen på kunden.

Effektmålte kunder

Dette er anlegg som har installert effekt over 70 kW, eller et forbruk over 100 000 kWh/år.

Prisen beregnes i form av et energiledd og et effektledd:

 • Energiledd: Elspot - rabatt + påslag + nettleie + offentlige avgifter.
 • Effektledd: Det er den høyeste timesverdien i hver enkelt måned som brukes som grunnlag for avregning av effektleddet for den aktuelle måneden. Agder Energi Varme gir 10% rabatt på effektleddet på Agder Energi Netts gjeldende priser, hvis fjernvarme blir brukt som grunnlast.

Energimålte kunder

Dette er anlegg som har installert effekt under 70 kW og et forbruk under 100 000 kWh/år.

Prisen beregnes i form av et energiledd og et fastledd:

 • Energiledd: Elspot - rabatt + påslag + nettleie + offentlige avgifter.
 • Fastledd

Hvis du opplever bortfall av varme eller varmtvannsleveransen vennligst sjekk punktene under for feilsøking. Dersom du ikke finner feil på ditt anlegg, kontakt vår vakttelefon.

Beboer i borettslag eller sameie

 • Gjelder problemet kun din leilighet, eller flere?
 • Trenger radiatorene å bli luftet?
 • Kjenn på rørene mellom radiatorene om de er varme.
  Åpne termostat på radiatoren/gulvvarme til maks temperatur.
  Sjekke om du har varmtvann i kranen.
 • Ta kontakt med vaktmester, driftspersonell eventuelt styret der du bor.
 • Ta kontakt med vår feilmeldingstjeneste på tlf 97 59 93 18 (24/7).

Næringskunde

- Ta kontakt med vaktmester eller driftspersonale.
- Ta kontakt med vår feilmeldingstjeneste på tlf 975 99 318 (24/7).