SERVER dataset: aenergi-prod
SERVER useCdn: true
SERVER baseUrl: https://www.aenergi.no
BROWSER dataset:
BROWSER useCdn:
BROWSER baseUrl:

Fleksibilitet

Bedre utnyttelse av strømnettet

Kristiansand by

Den grønne omstillingen er viktig for at vi skal nå klimamålene, men er en utfordring for dagens strømnett. Flere elbiler skal lades, og samfunnets generelle økte strømforbruk utfordrer i perioder kapasiteten i strømnettet.

Å bygge ut strømnettet for å ta forbrukstoppene, løser ikke problemet. Det vil ta for lang tid og dessuten kreve enorme investeringer. Vi blir rett og slett nødt til å utnytte strømnettet vårt smartere.

Det betyr at vi må ha flere alternativer til å hente og bruke energi, slik at kapasiteten i kraftsystemet utnyttes på best mulig måte.

Vår virksomhet innen fleksibilitet bidrar til dette gjennom innovasjon og nyskaping. Samtidig utvikles nye forretningsmuligheter for Å Energi-konsernet.

  • Strømkunder skal kunne få redusert nettleie ved å være fleksible på når de bruker strøm. Det legger NorFlex-prosjektet til rette for.
  • Vårt datterselskap Enfo utvikler avanserte systemløsninger for å identifisere, optimalisere og styre fleksible forbrukslaster i fleksibilitetsmarkedene.
  • NODES er en uavhengig markedsplass for handel med desentralisert fleksibilitet i energimarkedet.
Strømmaster

NorFlex-prosjektet

For å avlaste strømnettet og redusere behovet for økt nettutbygging må vi ha et mer fleksibelt strømforbruk. Det bidrar NorFlex-prosjektet til.

Les mer