SERVER dataset: aenergi-prod
SERVER useCdn: true
SERVER baseUrl: https://beta.aenergi.no
BROWSER dataset:
BROWSER useCdn:
BROWSER baseUrl:

Batteri

Kraften til å lagre og levere energi

Illustrasjon av batterifabrikk i Arendal

Vannkraften har vært avgjørende for utviklingen av norsk industri. Nå kan vår fornybare energi være sentral i et nytt kapittel i norsk industrihistorie. Batteri er en del av nøkkelen for en fornybar fremtid.

Batteri representerer en stor industriell mulighet i en fornybar fremtid. Å Energi skal være med å tilrettelegge for bærekraftige batterier og har allerede flere spennende prosjekter innen verdikjeden for batterier.

Morrow Batteries

Å Energi er en av hovedeierne i Morrow Batteries, som har planer om å etablere en storskala batterifabrikk utenfor Arendal.

Selskapet er allerede i gang med å bygge et innovasjonssenter ved Universitetet i Agder i Grimstad, og er i prosess med å innhente kapital til etableringen av selskapets første batterifabrikk. Om fire år er planen at en storskala batterifabrikk skal være ferdig utbygd, med kapasitet til å produsere batterier tilsvarende behovet til over 700 000 elbiler årlig.

Bilde er hentet fra prospektet som ble levert inn for Eyde Energipark. Illustrasjon: RIFT/NSW Arkitektur

Eco Stor

Å Energi er medeier i Eco Stor som tilbyr rimelige energilagringssystemer ved å benytte brukte elbilbatterier.

Eco Stor består av to forretningsområder. Innen 1st life jobber selskapet med førstegenerasjons batteriløsninger som lagrer energi og stabiliserer strømnettet.

Innen 2nd life handler det om gjenbruk av elbilbatterier for bruk i mindre energilagringssystemer, for eksempel til næringsbygg, industri eller landbruk. Sentralt i løsningen er en egenutviklet programvare som kobles på batteripakken og reprogrammerer den slik at hele batteriet, inkludert koblinger, kontakter og kabling, kan gjenbrukes når den tas ut av elbilen.

Nyheter