SERVER dataset: aenergi-prod
SERVER useCdn: true
SERVER baseUrl: https://beta.aenergi.no
BROWSER dataset:
BROWSER useCdn:
BROWSER baseUrl:

Havvind

Havvind møller

Å utvikle havvind for å bidra til å dekke fremtidens energibehov

Norge trenger mer kraft for å sikre nok strøm til nye grønne næringer, utvikling av fastlandsindustri og til å redusere utslippene på fra olje- og gassproduksjon. Havvind gir Norge en stor mulighet til å skape mer kraft, flere arbeidsplasser og øke aktiviteten i leverandørindustrien.

Ved å kombinere vår ekspertise, erfaring fra energimarkedet og regional tilstedeværelse med sterke partnere, satser Å Energi på å ta en rolle i den norske utbyggingen av havvind.

Hva kan havvind bidra med?

Arbeidsplasser

Mer enn 50 000 arbeidsplasser fram mot 2050

Verdiskaping

80 milliarder i årlig verdiskaping

Mer fornybar energi

50 GW innen 2050

Nyheter