SERVER dataset: aenergi-prod
SERVER useCdn: true
SERVER baseUrl: https://www.aenergi.no
BROWSER dataset:
BROWSER useCdn:
BROWSER baseUrl:
Å-fondet skating

Å-fondet

Vi heier på mangfold, likestilling og fellesskap for barn og unge

Å-fondet er en viktig del av vårt samfunnsengasjement, hvor vi vil bidra til gode og inkluderende initiativ i våre eierkommuner. Å-fondet vil gi støtte til prosjekter, aktiviteter og tiltak rettet mot barn og unge under 20 år.

Tiltakene skal fremme mangfold, likestilling og fellesskap, hvor målet er å spre glede og bygge varig samhold. Vi heier på små og store tiltak innenfor idrett, kultur, lokalmiljø og frivillige organisasjoner.

Å-fondet har stor tro på at vi sammen kan skape positive ringvirkninger i våre lokalsamfunn. Ønsker du å realisere et prosjekt som inkluderer kommende generasjoner, oppfordrer vi deg til å søke støtte fra Å-fondet.

Vi har to tildelinger i året med søknadsfrist 1.april og 1. oktober.

Første tildelingsrunde fra Å-fondet er klar!

Til årets første tildelingsrunde fikk vi inn nesten 500 søknader fra lokalsamfunn rundt om i Agder og Buskerud. Nå har 22 prosjekter som fremmer mangfold, likestilling og fellesskap blant barn og unge fått tildelt til sammen én million kroner, og til høsten skal enda en million deles ut.

Med så mange verdige kandidater har det vært en tøff jobb for juryen, men samtidig er vi veldig stolte av å kunne bidra med støtte til disse prosjektene!

Å-fondet ønsker å være støttespillere for de som trenger det mest, og bidra til å støtte lokale initiativ med positive ringvirkninger for fellesskapet i våre eierkommuner. De prosjektene som har fått tildelt midler i denne runden er strålende eksempler på nettopp dette.

Se mottakerne her
Ungdomsklubb

Sjekk om du kan søke støtte

Lurer du på om prosjektet eller tiltaket ditt oppfyller søknadskriteriene? Se sjekklisten vår for en enkel oversikt!

Gå til sjekklisten

Neste søknadsfrist er 1. oktober

Søknadsfristen for Å-fondets første tildeling er nå gått ut. Neste søknadsfrist er 1 .oktober, hvor søknadsportalen åpner 1. september.

Vi heier på

Få svar på det du lurer på

Å-fondet har en egen søknadsportal som er åpen i søknadsperioden og det er kun søknader som er mottatt elektronisk via portalen som vil bli vurdert.

Neste søknadsfrist er 1.oktober.

Å-fondet tildeler ulike beløp til små og store prosjekter, aktiviteter og initiativ.


Beløpene vi deler ut er NOK 10 000 | NOK 25 000 | NOK 50 000 | NOK 100 000 | NOK 250 000.


Å Energi og Å-fondets jury står fritt til å gjøre mindre justeringer så fremt dette anses som hensiktsmessig for å fremme Å-fondets formål.

Søknaden må inneholde en beskrivelse av prosjektet/tiltaket.
Ha klart organisasjonsnummer, da denne opplysningen legges inn.
Det må fremkomme i søknaden hvilken kommune prosjektet, aktiviteten eller tiltaket finner sted. Søkes det om større beløp, vedlegges budsjett og eventuelt en finansieringsplan.

Se våre 5 tips for å skrive en god søknad her

Å-fondet har to årlige tildelinger, med søknadsfrist henholdsvis 1. april og 1. oktober. Søknadsportalen vil være åpen i søknadsperiodene 5. mars – 1. april og 1. september – 1. oktober.

For årets første tildeling vil juryarbeidet starte opp i april og vinnerne vil bli kontaktet innen 15. mai.

For tildelingen på høsten vil juryarbeidet starte opp i oktober og vinnerne vil bli kontaktet innen 15. november.

Alle som har søkt støtte fra Å-fondet vil få svar på sin søknad. Dersom din søknad ikke ble en av vinnerne i denne runden, er dere velkommen til å søke ved neste anledning.

Prosjektet må ha tilhørighet i en av disse kommunene for å kunne bli vurdert av Å-fondet:

Agder: Arendal, Birkenes, Bygland, Bykle, Evje og Hornnes, Farsund, Flekkefjord, Froland, Gjerstad, Grimstad, Hægebostad, Iveland, Kristiansand, Kvinesdal, Lillesand, Lindesnes, Lyngdal, Risør, Sirdal, Tvedestrand, Valle, Vegårshei, Vennesla, Åmli og Åseral.

Buskerud: Asker, Drammen, Flesberg, Flå, Gol, Hemsedal, Hol, Hole, Kongsberg, Krødsherad, Lier, Modum, Nes, Nore og Uvdal, Ringerike, Rollag, Sigdal, Øvre Eiker og Ål.

Og det geografiske området Hadeland; Lunner, Gran og Jevnaker.

Prosjektet må ha tilhørighet i en av disse kommunene for å kunne bli vurdert av Å-fondet.

Opplever du tekniske feil med søknadsskjemaet kan du ta kontakt med oss på afondet@aenergi.no.

Det er kun søknader som er mottatt elektronisk via portalen som vil bli vurdert.

Gjennom tidligere Glitre Energi og Agder Energi har vi flere små og store samarbeidspartnere innen både topp og bredde i lokalt foreningsliv.

Nå som konsernene har slått seg sammen til Å Energi, skal vi få på plass byggeklossene i det som skal bli Nordens mest fremtidsrettede fornybarkonsern.

Sponsorstrategien er en viktig del av dette arbeidet, og krever mer planlegging før den er klar.

Søknader om nye samarbeid med Å Energi vil bli vurdert f.o.m våren 2024. Hvis du ønsker å legge inn en søknad allerede nå, kan du sende e-post til sponsor@aenergi.no