SERVER dataset: aenergi-prod
SERVER useCdn: true
SERVER baseUrl: https://www.aenergi.no
BROWSER dataset:
BROWSER useCdn:
BROWSER baseUrl:

Mangfold og inkludering

Kvinne og mann på jobb

Mangfold er viktig for oss i Å Energi. Vi er stolte over å være sertifisert for Likestilt arbeidsliv fram til 2024.

Likestilt arbeidsliv handler om likestilling, inkludering og mangfold i vid forstand, og dreier seg om like muligheter for alle uavhengig av kjønn, religion, etnisitet, funksjonsevne og seksuell orientering. Likestilt arbeidsliv er en sertifiseringsordning for private og offentlige virksomheter. Formålet er å gjøre det enklere for virksomhetene å gjøre en aktiv og systematisk innsats for mangfold og likestilling i egen organisasjon.

Ansatte på jobb

Selv om Norge er definert som et av verdens mest likestilte land, og det er ulovlig å diskriminere i ansettelser og lønn basert på kjønn, seksualitet, etnisk bakgrunn og mange andre faktorer, henger næringslivet allikevel litt etter. På Agder er det fortsatt sånn at andelen sysselsatte kvinner er langt færre enn landsgjennomsnittet, og antall kvinner i lederstillinger er lavere enn for resten av landet og Agder er den regionen i Norge som har lavest andel kvinner i lønnet arbeid.

Vi ønsker at nye Å Energi skal være en arbeidsplass for alle. Derfor må vi tilrettelegge slik at vi ikke stenger noen ute. Ved å finne gode teknologiske løsninger for alle oppnår vi universell utforming. Da får vi en enklere hverdag, og det er nødvendig for noen og bra for alle

Hos oss får du:

Arbeidstid

Fleksibel arbeidstid

Sykdom

Full lønn og full opptjening av feriepenger ved sykdom i inntil 1 år

Ferie i julen

Fri med lønn både julaften og nyttårsaften

Foreldrepermisjon

Full lønn og full opptjening av feriepenger under foreldrepermisjon

Omsorgspermisjon

Full lønn i forbindelse med omsorgspermisjon ved fødsel

Omstilling

AFP og andre omstillingsordninger

Tilbud om kurs for planlegging av pensjonisttilværelsen for alle seniorer

Syv ukers ferie for ansatte mellom 60-64 år og åtte ukers ferie fra 65 år og eldre

Smilende kvinne på jobb

Våre ulikheter gir oss flere perspektiver som gjør oss sterkere rustet for å møte fremtidens utfordringer og øke vår innovasjonskraft.

Rapporter