SERVER dataset: aenergi-prod
SERVER useCdn: true
SERVER baseUrl: https://www.aenergi.no
BROWSER dataset:
BROWSER useCdn:
BROWSER baseUrl:

Vår visjon

Å gi kraft til en fornybar fremtid

Verden står foran kanskje tidenes utfordring. Dilemmaene står i kø. Overgangen fra fossil til ren energi går for sakte. Skal vi hindre fortsatt global oppvarming, må vi gjøre mer i dag - på kortere tid enn i går.

Vårt oppdrag:

Sammen løser vi samfunnets energiutfordringer

Mennesker i arbeid. Film.

Vi skal gi kraft til en fremtid der all energi er fornybar.

Vi skal produsere mer, og levere energien mer effektivt og smartere.

Mennesker i arbeidssituasjoner. Film.

Vi skal gi kraft til å spille på lag.

Fordi vi kun kan løse samfunnets utfordringer sammen.

Mennesker i arbeidssituasjoner. Natur. Film.

Vi skal gi kraft til å ta ansvar.

Det vi gjør, gjør vi ordentlig. Nå og for fremtiden.

Mennesker i arbeidssituasjoner. Film.

Vi skal gi kraft til å gå foran.

Vi skal utfordre etablerte sannheter, og alltid lete etter nye muligheter.

Vi skal finne balansen mellom forsyningssikkerhet og kraftpriser. Vi skal ta vare på natur og mennesker.

Våre ressurser, kompetanse og teknologi skal brukes for å løse kjente og ukjente problemer på vei mot en fornybar fremtid - til det beste for folk og samfunn.

Vann som fosser. Foto.

Mer fornybar kraft

Vi skal realisere ny kraftproduksjon fra vann, sol, bioenergi og havvind.

To menn i arbeidstøy og betongbygning. Foto.

Mer nett

Vi skal gjennomføre en historisk ambisiøs utbygging av strømnettet det neste tiåret.

Mann ved pc-skjermer. Foto.

Mer forvaltning

Vi skal videreutvikle vår posisjon som en ledende forvalter av egen og andres kraftproduksjon.

Hånd og vekkeklokke. Foto.

Kundeløsninger

Vi skal være kundenes foretrukne rådgiver og levere nye og innovative kundeløsninger til privatpersoner og virksomheter.

By som lyser i kveldsmørke. Foto.

Lagring og optimalisering

Vi skal ta en ledende rolle i omlegging av energisystemet.