SERVER dataset: aenergi-prod
SERVER useCdn: true
SERVER baseUrl: https://beta.aenergi.no
BROWSER dataset:
BROWSER useCdn:
BROWSER baseUrl:

Kontakt oss

Hva kan vi hjelpe deg med?

  • Glitre Nett, tidligere Agder Energi Nett (Agder), tlf. 38 60 72 72
  • Glitre Nett, tidligere Glitre Energi Nett (Buskerud og Hadeland), tlf. 31 00 42 30 (kundeservice) eller 31 00 36 80 (strømstans)

Kontakt Entelios på tlf. 38 60 77 77 eller se nettsiden entelios.no

Vakttelefon mediehenvendelser til Å Energi: tlf. 48 10 03 33

Les mer om mediehenvendelser her.

Øvrig kontaktinfo:


Våre retningslinjer for oppdrag, se her.


Kontaktpersoner:
Jan Erik Eldor, konserndirektør Vannkraft
Sara Krogstadholm
(leder Virksomhetsstyring)
Sverre Eikeland (leder Prosjekt)
Karl Espen Mølmen (leder Drift og vedlikehold)
Line Drange Ruud (leder Operasjonssentral)
Erik Andersen (leder Vekst og eierstyring)
Marius Hauki
(leder Digitalisering og IKT)

Kontaktpersoner:
Anders Gaudestad
(konserndirektør)
Therese Bjerke
(leder Strategi- og forretningsutvikling)
Bente Skretting
(leder Risiko- og virksomhetsstyring)
Olav Torstein Penne Pedersen
(leder Produksjonsportefølje)
Ole Fredrik Sunde-Dahl
(leder Teknologi og utvikling)
Espen Skadal
(leder Handel og origination)

Postadresse:
Postboks 603 Lundsiden, 4606 Kristiansand

Besøksadresse:
Kjøita 18, 4630 Kristiansand

Å Energi har en varslingsordning som gjør det enkelt og trygt for ansatte og andre å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten.

Både ansatte og eksterne kan rapportere via varslingsportalen "NAVEX Global" på internett, som er en uavhengig portal for varsling av kritikkverdige forhold. Den gir mulighet for å tipse anonymt, uten at varsler kan spores. Innsendere som identifiserer seg, får tilbakemelding på hvordan saken løses.

Telefontjeneste:

Germany (ITFS): 0800 1800042
Sweden (ITFS): 020 70 8389
Norway (ITFS): 800 12183

Å Energi har også disse kanalene for varsling:

Direkte til konsernets revisjonssjef Anne Helgeland Haldorsen, mobil 91 61 82 28
Direkte til leder av revisjonsutvalget Kristin Steenfeldt-Foss, mobil 97 52 75 59
Direkte til leder juridisk og compliance Tove Karlsen Westbye, mobil 95 99 19 05
Varsling via ekstern varslingstjeneste: "NAVEX Global"

Fant du ikke svar på det du lurer på?