SERVER dataset: aenergi-prod
SERVER useCdn: true
SERVER baseUrl: https://beta.aenergi.no
BROWSER dataset:
BROWSER useCdn:
BROWSER baseUrl:

Å lære

Skal vi løse morgendagens utfordringer må teknologisk nysgjerrighet stimuleres og satsingen på realfagskompetanse økes​. Derfor tilbyr Å Energi alle elever på 9. trinn en energidag med praktisk og spenningsfylt læring.

peke mot pc skjerm

Vi arrangerer en ENERGIDAG hvor målet er å øke interessen for teknologi og realfag, få flere jenter til å velge teknologi og sikre fremtidig rekruttering av kritisk kompetanse.

Hva er energidagen?

Hvert år inviteres alle elever på 9. trinn til et undervisningsopplegg om elsikkerhet og fornybar energi.

Opplegget er todelt og i tråd med læreplanen for fagområdet​, og gjennomføres som et samarbeid mellom Å Energi og Vitensenteret Sørlandet:

- En vitensenterdel med fokus på energi​
- En teoridel om elsikkerhet kombinert med presentasjon av Å Energi

jenter og installasjon fra vitensenter

Her er litt bakgrunnsinformasjon, klargjøring av viktige begreper, relevante lenker, samtaletemaer og aktiviteter som kan gjøres før og etter vårt undervisningsprogram Energidagen.

For- og etterarbeid