SERVER dataset: aenergi-prod
SERVER useCdn: true
SERVER baseUrl: https://beta.aenergi.no
BROWSER dataset:
BROWSER useCdn:
BROWSER baseUrl:

Om Å Energi

Sammen om en fornybar framtid

Om Å Energi

Sammen om en fornybar fremtid

Vårt viktigste samfunnsoppdrag er å øke produksjonen av ren fornybar energi, sørge for at strømmen leveres effektivt gjennom nettet, og utvikle nye og bedre energitjenester i Norge og Norden til våre kunder i by og bygd, til industri og næringsliv, i bygg og bolig.

Det er det eneste langsiktige, bærekraftige svaret på energikrisen og klimatrusselen. Vi skal bidra til utvikling av ny industri og arbeidsplasser i Buskerud, på Hadeland og Agder. Vi skal ha en viktig rolle i norsk og nordisk kraftforsyning, og vil vokse videre gjennom utvikling av egen virksomhet.

Å Energi er det ledende kraftkonsernet i Norge med virksomhet i hele verdikjeden.

Kort om Å

11,3 TWh

årlig fra vannkraft

320 000

kunder i nettselskapet

240 000

privatkunder i strømselskapene

20 TWh

årlig til bedriftsmarkedet

Nyhet

undefined