SERVER dataset: aenergi-prod
SERVER useCdn: true
SERVER baseUrl: https://www.aenergi.no
BROWSER dataset:
BROWSER useCdn:
BROWSER baseUrl:

Å Invest

bilde av by på kvelden

Å Invest investerer i energirelaterte virksomheter fra tidlig til moden fase. Høy kompetanse, et godt nettverk og tett oppfølging gjør oss til en sterk pådriver i aktiv selskapsutvikling og verdiskaping.

Hva ser vi etter?

Vi er interessert i gode idéer og selskaper som kan utvikles til å utgjøre en forskjell i eksisterende eller nye markeder.

Les mer

Portefølje

Vi investerer i energirelaterte selskaper og fond. Vi arbeider aktivt med å videreutvikle selskapene og legge til rette for økt verdiskaping.

Les mer

Kontakt oss

For å diskutere en mulig investering, vennligst send en kort beskrivelse/presentasjon av ditt selskap til: magnus.thormodsaeter.ramsdal@aenergi.no.

Presentasjonen bør inneholde informasjon om produktet eller tjenesten selskapet tilbyr, marked, konkurrenter, team, hvorfor ditt selskap skal klare dette, finansiell informasjon (historisk og fremtidsestimater) og dine kapitalbehov.

Vi ser frem til å lære mer om ditt selskap!

Portrettbilde av Tor Øystein Repstad

Tor Øystein Repstad

Daglig leder

+47 90 69 68 62

tor.oystein.repstad@aenergi.no

Portrettbilde av Vidar Kristoffer Strat

Vidar Kristoffer Strat

Porteføljeforvalter

+47 97 52 80 18

vidar.kristoffer.strat@aenergi.no

Portrettbilde av Eivind Tønnessen

Eivind Tønnessen

Porteføljeforvalter

+47 47 37 15 37

eivind.tonnessen@aenergi.no

Portrettbilde av Magnus Thormodsæter Ramsdal

Magnus Thormodsæter Ramsdal

Investment Associate

+47 93 05 30 07

magnus.thormodsaeter.ramsdal@aenergi.no