SERVER dataset: aenergi-prod
SERVER useCdn: true
SERVER baseUrl: https://beta.aenergi.no
BROWSER dataset:
BROWSER useCdn:
BROWSER baseUrl:

Hydrogen

En viktig rolle i fremtidens energisystem

Vann, hus, skog, himmel. Foto.

Å Energi satser på teknologier som fremmer overgangen til et fornybarsamfunn. I samspill med vannkraften vår kan hydrogen spille en viktig rolle.

Både Europa og Norge har store ambisjoner for å bygge opp verdikjeder for hydrogen. Hydrogen vil bli et viktig bidrag for å nå målet om et klimanøytralt samfunn og sikre Europas fremtidige energiforsyning.

Hydrogen er sentralt for å dekarbonisere sektorer hvor det er utfordrende å redusere CO2 utslipp gjennom f.eks. elektrifisering, Dette gjelder spesielt innen industri og transportsektoren. Grønt hydrogen er også en forutsetning for å nå målene om nullutslipp i transport- og anleggsbransjen

Å Energi vurderer områder hvor konsernet kan ta en posisjon innen utvikling av hydrogen, herunder

  • Storskala hydrogenproduksjon
  • Lokal hydrogenproduksjon
  • Hydrogen for industri- og distriktsutvikling og som virkemiddel for å få til sirkulær næringsutvikling

Nyheter