SERVER dataset: aenergi-prod
SERVER useCdn: true
SERVER baseUrl: https://www.aenergi.no
BROWSER dataset:
BROWSER useCdn:
BROWSER baseUrl:

Hydrogen

Hydrogen kan erstatte fossilt brensel i sektorer som er vanskelig å elektrifisere, og er sentralt for å nå målet om et klimanøytralt samfunn i 2050, og begrense global oppvarming til 1,5°C.

I Norge er det hovedsakelig maritim transport, langtransport og bygg- og anleggsbransjen hvor hydrogen vil spille en viktig rolle for å nå klimamålene.

Å Energi jobber med flere initiativer relatert til produksjon av grønt hydrogen for å bidra til overgangen til fornybarsamfunnet.

Lokal hydrogenproduksjon ved våre kraftverk

Med utgangspunkt i våre vannkraftverk, har Å Energi potensiale til å bli en leverandør av grønt hydrogen i hele Sør-Norge.

Les mer

Storskala produksjon av ammoniakk

Å Energi jobber med å utrede muligheten for storskala produksjon av grønn ammoniakk i Kvinesdal.

Les mer

Nyheter

Kontakt oss

Sivert Eliassen

Ansvarlig Hydrogen

+47 40 08 31 77

sivert.eliassen@aenergi.no

Kristin Anette Dale

Leder Industriutvikling

+47 95 15 95 05

kristin.dale@aenergi.no