SERVER dataset: aenergi-prod
SERVER useCdn: true
SERVER baseUrl: https://www.aenergi.no
BROWSER dataset:
BROWSER useCdn:
BROWSER baseUrl:

Eiendomsteknologi

Adaptic tilbyr et komplett fagsystem som gir fullstendig oversikt over energiforbruk, driftsdata og kostnader.

Pc-skjerm

Adaptic er en ledende leverandør av Adaptic Cloud - eiendomsteknologi med smarte løsninger for energirelaterte data og hendelser.

Adaptic Cloud identifiserer avvik og hindrer unødvendige kostnader. Systemet genererer standardiserte og kundetilpassede rapporter med mulighet for automatiske utsendelser. Alle våre data kan utveksles til andre systemer via åpne API-er. Adaptic Cloud produserer et digitalt fakturagrunnlag per leietaker, som også inkluderer fastledd, effekt- og nettleiekostnader.