SERVER dataset: prod
SERVER useCdn: true
SERVER baseUrl: https://beta.aenergi.no
BROWSER dataset:
BROWSER useCdn:
BROWSER baseUrl:

Bærekraft og samfunnsansvar

Sammen for en fremtid som drives av ren energi

driftsoperatør inne på kraftverk

Å utvikle fornybar energi gir mulighet til å skape den endringen som må til for å lykkes med å løse klimakrisen for Norge og verden. I Å Energi skal vi jobbe for å være en bærekraftig og ansvarlig virksomhet til det beste for samfunn, natur og mennesker.

Kort om Å

700 000

Boliger med strøm fra vannkraft

11,3 TWh

årlig fra vannkraft

1 TWh

Mer fornybar energi fra Å Energi fram mot 2030

35%

Kvinneandel i konsernet innen 2024

Vitenskapsbaserte klimamål

Å Energi er ett av få selskap i Norge som har fått godkjent sine klimamål av det internasjonale initiativet Science Based Targets (SBTi), som blant annet FN og WWF står bak.
Les mer

Våre bærekraftsmål

I Å Energi jobber vi aktivt med FNs bærekraftsmål og aktivt med å redusere det det sosiale og miljømessige fotavtrykket vårt, samtidig som vi øker håndavtrykket og bidrar til bærekraftig økonomisk vekst.
Les mer
FNs bærekraftsmål

Kontakt oss

Jan Atle Liodden

Leder bærekraft

Mobile Phone in contact card

+47 98 25 54 56

Email in contact card

jan.atle.liodden@aenergi.no