SERVER dataset: aenergi-prod
SERVER useCdn: true
SERVER baseUrl: https://beta.aenergi.no
BROWSER dataset:
BROWSER useCdn:
BROWSER baseUrl:

Bærekraft og samfunnsansvar

driftsoperatør inne på kraftverk

Å utvikle fornybar energi gir mulighet til å skape den endringen som må til for å lykkes med å løse klimakrisen for Norge og verden. I Å Energi skal vi jobbe for å være en bærekraftig og ansvarlig virksomhet til det beste for samfunn, natur og mennesker.

Kort om Å

700 000

Boliger med strøm fra vannkraft

11,3 TWh

årlig fra vannkraft

1 TWh

Mer fornybar energi fra Å Energi fram mot 2030

35%

Kvinneandel i konsernet innen 2024

Vitenskapsbaserte klimamål

Å Energi er ett av få selskap i Norge som har fått godkjent sine klimamål av det internasjonale initiativet Science Based Targets (SBTi), som blant annet FN og WWF står bak.

Les mer

Våre bærekraftsmål

I Å Energi jobber vi aktivt med FNs bærekraftsmål og aktivt med å redusere det det sosiale og miljømessige fotavtrykket vårt, samtidig som vi øker håndavtrykket og bidrar til bærekraftig økonomisk vekst.

Våre mål

Mål 7 - Ren energi for alle

FNs bærekraftmål 7 er å sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris for alle.

Tilgang til energi står i sentrum av så nær som alle utfordringer og muligheter vi møter i dag. Det kan dreie seg om jobber, sikkerhet, klimaendringer, matproduksjon eller muligheter for økt inntekt.

Energi er den største bidragsyteren til klimaendringer, gjennom utslipp av CO2 og andre klimagasser, Løsningen er fornybar energi som vannkraft, vindkraft og solkraft. Fornybar energi er bærekraftig.

Hvordan Å Energi bidrar:

  • Vi produserer vannkraft som er fleksibel og fornybar, og i et normalår produserer vi 8,2 TWh.
  • Vi produserer fleksibel og fornybar fjernvarme som utnytter spillvarme og energi som ellers ville gått tapt. I et normalår produserer vi  187 (2020)  GWh fjernvarme.
  • Vi selger fornybar energi til våre kunder i privat- og bedriftsmarkedet.
  • Vi selger miljømerket strøm fra sertifiserte anlegg som gir som gir inntekter til miljøfond som brukes til forbedringstiltak ved kraftstasjonene våre, til energieffektivisering og investeringer i ny energiteknologi hos våre kunder.


Å Energis mål;

Vannkraftverkene skal være disponible for produksjon 98 prosent av tiden. FN delmål 7.2.
Fornybarandelen i fjernvarmen er minst 99 prosent. FN delmål 7.2

Les mer om bærekraft

Bærekraftrapporter

Åpenhetsloven

Rett til informasjon ifølge åpenhetsloven.

Les mer

Kontakt oss

Jan Atle Liodden

Leder bærekraft

+47 98 25 54 56

jan.atle.liodden@aenergi.no