SERVER dataset: aenergi-prod
SERVER useCdn: true
SERVER baseUrl: https://www.aenergi.no
BROWSER dataset:
BROWSER useCdn:
BROWSER baseUrl:

Personvernerklæring

Personvernerklæring

Personopplysninger er opplysninger som kan kobles til deg som person. Det kan være navn og kontaktopplysninger, men også mye annen informasjon som kan knyttes til deg mer indirekte. I denne personvernerklæringen kan du lese om hvilke personopplysninger Å Energi er behandlingsansvarlig for. Det er viktig for oss at du vet hva slags personopplysninger vi behandler, slik at du kan ivareta dine rettigheter etter personvernlovgivningen. Oppdatert versjon av vår personvernerklæring vil til enhver tid være tilgjengelig her på nettsiden vår.

20. januar 2023

Å Energi er behandlingsansvarlig for all behandling av personopplysninger der vi selv bestemmer formålet med behandlingen av opplysningene og de virkemidlene vi benytter til dette.

Dersom du har spørsmål knyttet til Å Energi's behandling av dine personopplysninger eller denne personvernerklæringen, kan du kontakte oss på firmapost@aenergi.no.

Å Energi har utnevnt et eget personvernombud som du kan kontakte dersom du har spørsmål til hvordan Å Energi behandler personopplysninger om deg, eller du trenger hjelp til å utøve dine rettigheter overfor Å Energi. Personvernombudet har taushetsplikt. Å Energi sitt personvernombud er Dino Wachendorf.

Informasjonskapsler er små tekstfiler som plasseres på datamaskinen din når du laster ned en nettside. Noen av informasjonskapslene er nødvendige for at ulike tjenester på nettsiden vår skal fungere. Ved å besøke aenergi.no samtykker du i vår bruk av informasjonskapsler. Som besøkende på aenergi.no har du rett til å vite hvilke opplysninger vi innhenter om deg (jf. Lov om elektronisk kommunikasjon § 2-7b). Se egen oversikt over informasjonskapsler på aenergi.no.

All statistikk som innsamles er anonym og kan ikke knyttes til deg som enkeltperson. Du kan lese mer om cookies som er i bruk på aenergi.no og statistikkverktøyet i cookieerklæringen vår under.

Behandlingsgrunnlaget for generering av anonym statistikk er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f, som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å ivareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. Den berettigede interessen er å forbedre og videreutvikle informasjon på nettsidene våre.

Vi behandler i hovedsak opplysninger om deg i følgende tilfeller:

  • Du har sendt oss en henvendelse eller klage
  • Du har meldt deg på et arrangement eller konkurranse
  • Du har deltar på et arrangement i regi av Å Energi
  • Du har søkt jobb hos oss
  • Du besøker vår hjemmeside www.aenergi.no

Vi kan også motta opplysninger om deg fra andre i følgende tilfeller:

Sosiale medier

Når du "liker" eller "følger" vår Facebook-side eller våre sider i andre sosiale medier så deles dette med den aktuelle plattformen basert på plattformens regelverk. Det samme gjelder for annen aktivitet på våre sider på sosiale medier, som for eksempel innhold du poster og innlegg du liker. Den relevante plattformen er ansvarlig for personopplysningene den samler inn og behandler. Mer informasjon om denne behandlingen og dine rettigheter følger av den enkeltes plattformens personvernerklæring.

Lenker til andre nettsteder

På aenergi.no er det lenker til flere andre nettsteder, såkalte tredjepartsnettsider. Å Energi har ikke noe ansvar for disse nettsidene. Vi anbefaler at du setter deg inn i tredjepartnettsidenes egne personvernerklæringer og brukervilkår.

Jobbsøkere

Dersom du søker jobb hos Å Energi, trenger vi å behandle opplysninger om deg for å vurdere din søknad. Ansettelsesprosessen innebærer behandling av de opplysningene du oppgir til oss gjennom dokumentene du gir oss tilgang til. I tillegg til eventuelle intervju, kan Å Energi også gjennomføre egne undersøkelser, typisk samtaler med jobbsøkerens referanser.

Å Energi bruker ekstern jobbsøkeportal til å administrere innsendte søknader på våre ledige stillinger.

For å vurdere innsendt dokumentasjon, gjennomføre intervjuer og ringe referanser er behandlingsgrunnlaget personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav b. Denne bestemmelsen tillater oss å behandle personopplysninger når det er nødvendig for å gjennomføre tiltak på jobbsøkers anmodning før en avtale inngås. Ved å søke på stillingen og laste opp dokumenter anser vi at jobbsøkeren ber oss vurdere innsendt dokumentasjon, gjennomføre intervjuer og ringe referanser med sikte på å inngå en arbeidsavtale.

Dersom vi gjør egne undersøkelser ut over dette, for eksempel å kontakte noen som har utstedt en attest, men som ikke er oppgitt som referanse, er behandlingsgrunnlaget for slike undersøkelser personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f, som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å vareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter. Den berettigete interessen er å finne rett kandidat til stillingen.

Du behøver ikke å oppgi særlige kategorier av personopplysninger i søknaden din eller på intervju. Du kan imidlertid velge å gjøre det. Dersom du oppgir at du har en funksjonsnedsettelse som vil kreve tilrettelegging på arbeidsplassen eller i arbeidsforholdet, har vi plikt til å behandle dette i tråd med personvernforordningen artikkel 9 nr. 2 bokstav e, at behandlingen gjelder personopplysninger som det er åpenbart at den registrerte har offentliggjort. I andre tilfeller er vårt behandlingsgrunnlag personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav a, altså ditt eksplisitte samtykke, jf. artikkel 9 nr. 2 bokstav a. Du kan når som helst trekke tilbake dette samtykket. At du trekker ditt samtykke vil ikke påvirke lovligheten av behandlingen av personopplysninger som skjedde før du trakk samtykket tilbake.

Stillingssøknader oppbevares i WebCruiter sitt jobbsøkersystem. Du kan selv slette informasjonen når det er ønskelig, og hvis ikke så vil alle papirene bli slettet automatisk etter 12 måneder.

Å Energi har en IKT-driftsmodell der vi bruker både interne og eksterne leverandører til drift og vedlikehold av våre IT-tjenester.

Du kan utøve dine rettigheter ved å sende oss e-post til firmapost@aenergi.no eller brev til:

Å Energi AS
Postboks 603 Lundsiden
4606 Kristiansand

Du kan også kontakte vårt personvernombud.

Du har krav på svar uten ugrunnet opphold, og senest innen én måned.

Innsyn i egne opplysninger

Du kan be om en kopi av alle opplysninger vi behandler om deg.
Les mer om retten til innsyn

Korrigering av personopplysninger

Du kan be oss rette eller supplere opplysninger som er feilaktige eller misvisende.
Les mer om retten til å rette eller supplere opplysninger

Sletting av personopplysninger

I gitte situasjoner kan du be oss slette opplysninger om deg selv.
Les mer om retten til sletting

Begrensning av behandling av personopplysninger

I noen situasjoner kan du også be oss begrense behandlingen av opplysninger om deg.
Les mer om retten til begrensning

Protestere mot en behandling av personopplysninger

Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i våre oppgaver eller på bakgrunn av en interesseavveining, har du rett til å protestere på vår behandling av opplysninger om deg.
Les mer om retten til å protestere

Dataportabilitet

Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i samtykke eller en kontrakt, kan du be oss om å overføre opplysninger om deg til deg eller til annen behandlingsansvarlig.
Les mer om retten til dataportabilitet

Du kan klage på vår behandling av personopplysninger

Vi håper du vil si ifra dersom du mener vi ikke overholder reglene i personopplysningsloven. Si da gjerne først i fra gjennom den kontakten eller kanalen du allerede har etablert med oss. Du kan også kontakte personvernombudet vårt for å søke råd og veiledning. Personvernombudet har taushetsplikt dersom du ønsker å si fra om noe i fortrolighet.

Application Gateway cookies (nødvendig)

Trafikken til nettsidene går gjennom en brannmur i Microsoft Azure. Dette krever to cookies som sørger for at alle forespørsler styres til riktig server:

  • ApplicationGatewayAffinity
  • ApplicationGatewayAffinityCORS

Samtykke cookie (nødvendig)

Nettstedet bruker CookieBot for å la deg velge hvilke cookies du godkjenner på nettstedet. CookieBot bruker selv en cookie for å lagre dine preferanser:

  • CookieConsent

Statistikk cookies (frivillig)

Vi ønsker å samle inn statistikk om trafikk og brukermønster på nettsidene med verktøyet Matomo. Innhentingen av opplysninger er anonym og lagres i Norge i tråd med GDPR-krav. Les mer om dette her...

Matomo benytter to cookies for å hente statistikk:

  • _pk_id.[anonym ID]
  • _pk_ses.[anonym ID]