SERVER dataset: aenergi-prod
SERVER useCdn: true
SERVER baseUrl: https://beta.aenergi.no
BROWSER dataset:
BROWSER useCdn:
BROWSER baseUrl:

Vannkraft

Kraftverk, vann, himmel

Vi bruker naturens kretsløp når vi lager ren strøm av vannet i elvene våre. Hver dag går vi på jobb for at du skal ha strøm i stikkontakten – både i dag og i en bærekraftig, fornybar fremtid.

Nøkkeltall

100 år

historie med ren energi

11,3 TWh

årlig produksjon fra våre 73 kraftverk

700 000

boliger med strøm fra vannkraft

Nomeland

Våre vannkraftverk

I Å Energi har vi til sammen 73 heleide og deleide vannkraftverk. Vi har kraftverk fra Tryland i Lindenes kommune i sør, til Toverud på Hadeland i nord.

Se oversikten
Vann i bevegelse

Fornybar i dag og for fremtiden

I godt over 100 år har den fornybare vannkraften lagt grunnlaget for forsyningssikkerheten og velstandsutviklingen i landet vårt. Hvis vi skal klare å nå klimamålene må vi fremover produsere mye mer fornybar energi som erstatning for fossile energikilder.

Les mer

Nyheter

Fareskilt i vassdrag

Vannføring og flomvarsling

Vannføringen i regulerte vassdrag varierer gjennom året, og den vil også svært raskt kunne endres som følge av kraftproduksjonen og flomsituasjoner. Alle må derfor være forsiktige og respektere skiltingen ved ferdsel langs vassdragene.

Les mer