SERVER dataset: aenergi-prod
SERVER useCdn: true
SERVER baseUrl: https://www.aenergi.no
BROWSER dataset:
BROWSER useCdn:
BROWSER baseUrl:
Gravemaskin og traktor i arbeid på kraftstasjon. Foto.

Senker vannstanden i dam Gravfoss

I forbindelse med arbeider på inntaket til det gamle kraftverket ved Gravfoss, senkes vannstanden i dam Gravfoss fra 4. oktober med 2 – 3 meter i kortere perioder.

29. september 2023

Gravfoss 1 kraftverk har vært ute av drift i flere år og har behov for vedlikehold. Å Energi Vannkraft utfører nå flere tiltak for å ta vare på og sikre anlegget. I anleggsperioden vil det være nødvendig å senke vannstanden i kortere perioder slik at arbeidene kan gjennomføres.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gitt tillatelse til å avvike fra kravet i manøvreringsreglementet og senke vannstanden i dam Gravfoss med inntil 3,0 meter under LRV i perioder i tidsrommet 21.08.2023 til 29.02.2024.

Se «Tillatelse til midlertidig fravik fra manøvreringsreglement for dam Gravfoss, Modum kommune».