SERVER dataset: aenergi-prod
SERVER useCdn: true
SERVER baseUrl: https://beta.aenergi.no
BROWSER dataset:
BROWSER useCdn:
BROWSER baseUrl:
Bilde master Å Energi

Å Energi jobber med vitenskapsbaserte klimamål

Allerede våren 2021 ble daværende Agder Energi sine klimamål evaluert og godkjent av Science-Based Targets initiative (SBTi). Dette regnes som den mest ambisiøse formen for klimamål et selskap kan forplikte seg til.

I 2023 vil Å Energi søke om å utvide Agder Energis eksisterende vitenskapsbaserte klimamål til å omfatte hele det nye Å Energi-konsernet.

- I Å Energi jobber vi for en verden drevet av ren energi. Vi skal være en del av løsningen, men vi må også stille krav til oss selv og våre leverandører. Helt konkret har vi satt mål om å redusere klimagassutslipp fra egen virksomhet med 50 prosent innen 2030, sier Jan Atle Liodden, bærekraftansvarlig i Å Energi.

Vitenskapsbaserte klimamål er en metode og et verktøy for å sette mål og kutte utslipp i selskaperi tråd med Parisavtalen. Det er en omfattende prosess og krever god oversikt over både direkte og indirekte utslipp virksomheten har.

- Ved å forplikte oss til å sette mål for utslippskutt som er i tråd med det klimaforskningen beskriver, sikrer vi at vi er ambisiøse nok til å utgjøre en forskjell. For oss i Å Energi handler det om å minimere negativ miljøpåvirkning fra vår egen produksjon, og maksimere positiv miljøpåvirkning gjennom hvordan vi hjelper kundene våre til å gå over til fornybare energikilder. Nå rapporterer vi årlig på utviklingenvår, som innebærer å vise frem direkte og indirekte utslipp – inkludert utslipp i verdikjeden, sier han.

Mindre utslipp – mer fornybart
For Å Energi er det tre områder i egen virksomhet som er særlig viktige:

  • Redusere utslipp fra transporten knyttet til anleggene våre ved å gå over til elektriske kjøretøy.
  • Få spisslasten i fjernvarmeanleggene over på elektrisitet.
  • Redusere utslipp av SF6-gass i våre anlegg.

Når Å Energi bygger og vedlikeholder dammer til vannkraftanleggene, gir det i dag betydelige indirekte utslipp av klimagasser fra innkjøp og bruk av sement i betong.

- Det er bare ett bærekraftig svar på klimakrisen, de svingende energiprisene og behovet for et uavhengig europeisk energisystem: Videre utbygging og smartere bruk av fornybare energikilder som for eksempel vannkraft. Vi ønsker ikke å redusere aktiviteten vår, men det er viktig at vi øker kravenetil våre leverandører for å oppnå fremtidige mål! Ved å kreve at sementen som benyttes til betong i dammer kommer fra leverandører somselv setter seg mål etter SBTi-standarden, tror vi at vi beholder og tiltrekker oss leverandører som faktisk vil gjennomføre klimatiltak, sier Liodden.

Å Energi skal også fortsette å dokumentere fornybar strømbruk med opprinnelsesgarantier fra vannkraftanlegg.

Fakta om Science Based Targets (SBTi):

SBTi er et samarbeidmellom CDP (Carbon Disclosure Project), FNs Global Compact, World Resources Institute (WRI) ogWorld Wide Fund for Nature (WWF).SBTi har fått i oppgave å definere og fremme beste praksis for utslippsreduksjon og nettonullmål i tråd med klimavitenskapen innenfor alle bransjer. De bidrar med teknisk bistand og ekspertise til selskaper som setter vitenskapsbaserte mål ut fra nyeste klimaforskning. De setter også sammen team av eksperter som kan gi selskaper uavhengig vurdering og verifisering av klimamålene deres.

Etter lanseringen i 2015 har 2 199 selskaper forpliktet seg til å sette vitenskapelig baserte mål.

Les mer om Science Based Targets her.

Kontakt

Jan Atle Liodden

Leder bærekraft

+47 98 25 54 56

jan.atle.liodden@aenergi.no