SERVER dataset: aenergi-prod
SERVER useCdn: true
SERVER baseUrl: https://beta.aenergi.no
BROWSER dataset:
BROWSER useCdn:
BROWSER baseUrl:

Fjernvarme, fjernkjøling og bioenergi

Vesterveien varmesentral i Kristiansand

Vi produserer og leverer biobrensel til industrikunder i hele Norden. I sentrale områder på Sør- og Østlandet bygger vi ut og driver fjernvarme- og fjernkjølingsnett.

Vi benytter både overskuddsvarme fra industrien og sjøvann som energikilder.

I tillegg leverer vi varmeanlegg til enkeltbygninger i hele landet.

Vesterveien varmesentral i Kristiansand

Satser på grønn varme

Etterspørselen etter klimavennlige energiløsninger øker i samfunnet. Ergon Nordic er et nordisk energikonsern som leverer fjernvarme og bioenergi, og som er eid av Å Energi.

Les mer