SERVER dataset: aenergi-prod
SERVER useCdn: true
SERVER baseUrl: https://beta.aenergi.no
BROWSER dataset:
BROWSER useCdn:
BROWSER baseUrl:

Våre kraftverk

Her finner du oversikten over våre heleide og deleide kraftverk. Denne siden er under utvikling både mht. innhold og funksjonalitet.

65 resultater

Holen kraftverk

Otravassdraget, Agder

Høgefoss kraftverk

Arendalsvassdraget, Vestfold og Telemark

Kvinesdal kraftverk

Finsåvassdraget, Agder

Stølsdal kraftverk

Ulla-Førrevassdraget, Agder/Rogaland

Brokke kraftverk

Otravassdraget, Agder

Lislevatn kraftverk

Uldalsvassdraget, Agder

Laudal kraftverk

Mandalsvassdraget, Agder

Hensfoss kraftverk

Begnavassdraget, Viken

Kaggefoss kraftverk

Drammensvassdraget, Viken

Breive pumpestasjon

Otravassdraget, Agder

Hekni kraftverk

Otravassdraget, Agder

Kvilldal kraftverk

Ulla-Førrevassdraget, Agder/Rogaland

Skarje pumpestasjon

Otravassdraget, Agder

Iveland kraftverk

Otravassdraget, Agder

Smeland kraftverk

Mandalsvassdraget, Agder

Gravfoss II kraftverk

Drammensvassdraget, Viken

Tryland kraftverk

Audnavassdraget, Agder

Nisserdam kraftverk

Arendalsvassdraget, Vestfold og Telemark

Tjønnefoss kraftverk

Arendalsvassdraget, Vestfold og Telemark

Roskrepp kraftverk

Sira-Kvinavassdraget, Agder/Rogaland

Saurdal kraftverk

Ulla-Førrevassdraget, Agder/Rogaland

Embretsfoss 3 kraftverk

Drammensvassdraget, Viken

Dynjanfoss kraftverk

Arendalsvassdraget, Vestfold og Telemark

Håverstad kraftverk

Mandalsvassdraget, Agder

Logna kraftverk

Mandalsvassdraget, Agder

Embretsfoss 4 kraftverk

Drammensvassdraget, Viken

Geithusfoss kraftverk

Drammensvassdraget, Viken

Finså kraftverk

Finsåvassdraget, Agder

Tonstad kraftverk

Sira-Kvinavassdraget, Agder/Rogaland

Steinsfoss kraftverk

Otravassdraget, Agder

Åna-Sira kraftverk

Sira-Kvinavassdraget, Agder/Rogaland

Solhom kraftverk

Sira-Kvinavassdraget, Agder/Rogaland

Evenstad kraftverk

Arendalsvassdraget, Agder

Skollenborg kraftverk

Numedalsvassdraget, Viken

Bjelland kraftverk

Mandalsvassdraget, Agder

Finndøla kraftverk

Arendalsvassdraget, Vestfold og Telemark

Mykstufoss kraftverk

Numedalsvassdraget, Viken

Tjørhom kraftverk

Sira-Kvinavassdraget, Agder/Rogaland

Berlifoss kraftverk

Arendalsvassdraget, Agder

Osen kraftverk

Finsåvassdraget, Agder

Pikerfoss kraftverk

Numedalsvassdraget, Viken

Skarg kraftverk

Otravassdraget, Agder

Begna kraftverk

Begnavassdraget, Viken

Åmli kraftverk

Arendalsvassdraget, Agder

Rygene kraftverk

Arendalsvassdraget, Agder

Kuli kraftverk

Finsåvassdraget, Agder

Nomeland kraftverk

Otravassdraget, Agder

Duge kraftverk

Sira-Kvinavassdraget, Agder/Rogaland

Gamlebrofoss kraftverk

Numedalsvassdraget, Viken

Skjerka kraftverk

Mandalsvassdraget, Agder

Høylandsfoss kraftverk

Fedavassdraget, Agder

Hylen kraftverk

Ulla-Førrevassdraget, Agder/Rogaland

Fennefoss kraftverk

Otravassdraget, Agder

Jørundland kraftverk

Arendalsvassdraget, Agder

Kvinen kraftverk

Sira-Kvinavassdraget, Agder/Rogaland

Djupdal kraftverk

Numedalsvassdraget, Viken

Døvikfoss kraftverk

Drammensvassdraget, Viken

Uleberg kraftverk

Otravassdraget, Agder

Hanefoss kraftverk

Uldalsvassdraget, Agder

Hunsfoss kraftverk

Otravassdraget, Agder

Longerak kraftverk

Otravassdraget, Agder

Hofsfoss kraftverk

Begnavassdraget, Viken

Hellefoss kraftverk

Drammensvassdraget, Viken

Hovatn kraftverk

Otravassdraget, Agder

Færåsen kraftverk

Audnavassdraget, Agder

Holen kraftverk

Holen kraftverk

Otravassdraget, Agder

Årlig produksjon

1 184 GWh

Produserer strøm til

55 500 boliger

Installert effekt

328 MW

Antall aggregat

3

Tunnellengde

2 500 meter

Fallhøyde

268 meter

Satt i drift

1981/1986

Å Energi Vannkrafts eierandel

68,6 %

Kommune

Bykle

Holen er et magasinkraftverk som ligger ved Botsvatn i Bykle kommune og har tre aggregat. To av aggregatene får vann fra Vatnedalen og ett får vann fra Urevatn/Reinevatn.