SERVER dataset: aenergi-prod
SERVER useCdn: true
SERVER baseUrl: https://beta.aenergi.no
BROWSER dataset:
BROWSER useCdn:
BROWSER baseUrl:
Dame ved pc. Foto.

Rett til informasjon ifølge åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester.

Loven skal sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser på disse rettighetene. Se åpenhetsloven på lovdata.no.

Dersom du har spørsmål til hvordan Å Energi arbeider med loven eller hvordan vi håndterer negative konsekvenser på menneskerettigheter eller anstendig arbeidsliv, kan du kontakte oss her: innsyn@aenergi.no

Det er viktig at du konkretiserer innsynskravet ditt så godt det lar seg gjøre. Vi vil svare på henvendelser innen 3 uker. Ved særlige tilfeller er svarfristen 2 måneder.

Rapporter