SERVER dataset: aenergi-prod
SERVER useCdn: true
SERVER baseUrl: https://www.aenergi.no
BROWSER dataset:
BROWSER useCdn:
BROWSER baseUrl:

Å Energi Pensjon

Pensjon er et viktig bidrag til din økonomi den dagen du slutter å jobbe, eller dersom noe uventet inntreffer.

Å Energi-konsernets pensjonskasse administreres av Gabler. Dette gjelder for ansatte og tidligere ansatte med Ytelsespensjon.

På nettsiden Å Energi Pensjon kan du lese mer om dine pensjoner gjennom pensjonskassen og hvordan du søker om pensjon.

Her kan du logge inn i medlemsportalen for å få oversikt over din pensjon, søke om pensjon og se dine søknader. 

Du finner også annen nyttig informasjon og lenker til NAV Pensjon, Norsk Pensjon, Skatteetaten samt kontaktinformasjon til Gabler.

Les mer på nettsiden Å Energi Pensjon

De som er ansatt etter 01.04.2007, eller er født i 1963 eller senere, har Innskuddspensjon med enhver tid gjeldende leverandør av ordningen.