SERVER dataset: aenergi-prod
SERVER useCdn: true
SERVER baseUrl: https://www.aenergi.no
BROWSER dataset:
BROWSER useCdn:
BROWSER baseUrl:

Å-fondet

Et samlingssted for alle

På Nexus Lyngdal kan barn og unge møtes hver lørdag fra, og samles under oppsyn av trygge voksne som passer på, og som også hjelper og deltar i aktiviteter.

Prosjekt:

Fritidsklubben Nexus i Lyngdal er tildelt 50 000 kroner fra Å-fondet.

Fritidsklubben Nexus er dugnadsdrevet, og medlemskap og aktiviteter er gratis, med et stort fokus på inkludering og mangfold, og spesielt ovenfor dem som av forskjellige grunner føler de ikke passer inn i andre klubber og fritidstilbud.

Klubben tilbyr aktiviteter som gaming, brettspill, cosplay, leksehjelp, norskundervisning for ukrainske flyktninger, droneflyving, reparasjon av elektronisk utstyr, filmvisning, maleakriviteter, miniatyrslagspill og lignende kreative hobbier. De stiller med alt av utstyr selv. 

Nexus for meg er et sted hvor folk som ikke er sosiale (som meg) faktisk kan sosialisere med likesinnede.

Medlem, 13 år

Nexus har nå fått så mange besøkende at de i år flytter inn i nye lokaler. Støtten fra Å-fondet vil bidra til nytt utstyr og materiell, men også interiør til nye lokaler.

Klubben representerer alt det Å-fondet legger vekt på når det gjelder å fremme mangfold, likestilling og fellesskap blant barn og unge. På det meste har klubben rundt 40 besøkende på samlinger, og over 100 medlemmer, som inkluderer folk fra hele verden, både gutter, jenter, ikke-binære og transpersoner. Noen er på autismespekteret, noen sliter med angst og depresjoner, mange er ensomme hjemme, andre har bare for mye energi og må få utløp for det, men hos Nexus er det plass til alle.

På Nexus bryr lederne seg, og er en del av vennegjengen, samtidig som de passer på og skaper en veldig fin og trygg plass med bra miljø hvor alle er velkommen.

Medlem, 14 år