SERVER dataset: aenergi-prod
SERVER useCdn: true
SERVER baseUrl: https://www.aenergi.no
BROWSER dataset:
BROWSER useCdn:
BROWSER baseUrl:
Bratt Ung, Setesdal

Å-fondet

Fra sauefjøs til mestringsarena

Fritidsklubben Bratt Ung i Setesdal har fått tildelt midler til å videreutvikle det gamle sauefjøset i Valle sentrum til et aktivitetssenter for bygdas barn og unge.

Prosjekt:

Bratt Ung i Valle i Setesdal er tildelt 250 000 kroner fra Å-fondet.

Bratt Ung er en fritidsklubb for barn og unge bosatt i Setesdal som tilbyr ulike typer utendørs aktiviteter som fjellklatring, skigåing i fjell, skredlære, tilberedning av mat ute, formidling av Setesdals særegne kulturarv og mye mer.

Fokuset er å tilegne seg nyttige ferdigheter, tilby gøyale aktiviteter og skape et godt og inkluderende ungdomsmiljø. Det er kommet flere flyktninger til bygda senere tid som inkluderes.

- Bratt Ung spiller en viktig rolle når det gjelder barns opplæring i friluftslivets gleder og opplevelser. Vi skaper arenaer for mestring som vi gjør i vår årlige «Barnas sommerleir» og Bratt skileik om vinteren. Dette er gratis tilbud til barn i Setesdal, sier ildsjelene Åse Solbakk og Frode Kirkedam.

"Denne fantastiske tildelingen betyr at vi kan skape Bratt Fjøset som et naturlig samlingssted for barn og unges aktiviteter. Dette vil bli en flott arena for våre barn og unge"

Frode Kirkedam

Bratt Ung gir barn og unge store friluftsopplevelser

Bratt Ung ønsker å skape et trygt samlingssted og en god mestringsarena, og skal nå videreutvikle det gamle sauefjøset i Valle sentrum for innendørsaktiviteter. Her skal det blant annet etableres en klatrevegg og kjøpes inn klatreutstyr, i tillegg til at bygget må gjennomgå noe restaurering.

- Denne fantastiske tildelingen betyr at vi kan skape Bratt Fjøset som et naturlig samlingssted for barn og unges aktiviteter. Dette vil bli en flott arena for våre barn og unge, sier Kirkedam.

Å-fondet er stolte over å kunne støtte et prosjekt som oppmuntrer barn til å se muligheter og inspirere til problemløsning, til å være nysgjerrige og proaktive og samtidig vise at man kommer lengst med vennskap og godt samarbeid.

Vi gleder oss til å følge prosjektet videre!

brattnorge.no

Ildsjelene Frode Kirkedam og Åse Solbakk i Bratt Ung