SERVER dataset: aenergi-prod
SERVER useCdn: true
SERVER baseUrl: https://www.aenergi.no
BROWSER dataset:
BROWSER useCdn:
BROWSER baseUrl:
Tarjei i kraftforvaltning

– Verden trenger fornybar energi og det er givende å være med på at den blir brukt fornuftig

Meteorologen Tarjei Breiteig har en helt unik stilling. Som meteorolog for et fornybart kraftselskap driver han til daglig med utvikling og analyse av værprognoser. Kjøp og salg i markedet baserer seg nemlig på værprognoser, og stillingen hans blir stadig viktigere i et skiftende og uforutsigbart klima.

Tarjei har jobbet som meteorolog i Agder Energi siden 2009, lenge som eneste meteorolog i selskapet. 14 år på samme arbeidsplass tyder i hvert fall på høy trivsel!

– Helt siden studietiden har jeg likt det dynamiske og skiftende i været og det å studere de store bevegelsene. Å drive med fornybar energi er også dynamisk, ting er i bevegelse hele tiden og endrer seg fort. Det fascinerer meg. Naturkreftene jobber kontinuerlig, og å kunne forutse og utnytte noe av dette er spennende. Verden trenger fornybar energi og det er givende å være med på at den blir brukt fornuftig.

Til daglig jobber han med alt innen værinput og meteorologi.

– Selskapet vårt lever av været. Været er råvaren vår – enten det er vannkraft vi produserer selv eller vindkraft vi forvalter i markedet. Å ha meteorologer som kontinuerlig følger med på skiftene i været er viktigere enn noen gang. Vi lager rett og slett planer for når vi skal bruke råvarene, og målet vårt er å få mest mulig igjen for vannkraften vi produserer.

Men hvordan er en vanlig dag på jobb for en meteorolog i fornybarkonsernet Å Energi?

– En typisk arbeidsdag starter med at jeg setter meg inn i de nyeste værprognosene og får et overblikk over det som har skjedd på værfronten det siste døgnet. Sammen gjør vi oss opp en mening, analyserer værkart og bruker erfaringen vår til å komme med en mening om hvordan vi tror været vil bli de kommende ukene. Kollegene bruker denne informasjonen til å utarbeide prognoser for hvor mye vann som kommer i elvene og hvordan kraftprisene vil utvikle seg.

Når prognosene er sendt videre jobber Tarjei med å videreutvikle verktøy, gjøre dypere analyser, bidra i diskusjoner og følge opp prosjekter.

– Vi forsker også på været, ser etter sammenhenger og utvikler verktøy vi kan bruke i det daglige. Dette innebærer både programmering og dataanalyse i Python, så jeg har absolutt  en spennende og variert arbeidshverdag.

– Vi er mange nerder som liker å prate fag

Miljøet i avdelingen beskriver han som fagmessig sterkt med mye samarbeid på tvers.

– Alle som jobber her drives av den samme interessen for været, kraftsystemet og det å utnytte naturressursene best mulig. Også utviklerne og statistikerne bidrar til utviklingen av nye produkter og verktøy, og kan mye om værdata og analyser. Det er mange flinke folk som samarbeider. Vi spiller hverandre gode, og jobber med de samme problemstillingene.

Det sosiale har han heller ikke noe å utsette på, selv om han innrømmer at det går mest i fagprat i lunsjen.

– Vi har det fint her. Det er lite konflikter, vi er snille med hverandre, tåler mye og har stor takhøyde. I min avdeling er de fleste på min alder, med  familie og mye som skjer på hjemmefronten, så det er ikke fullt  trøkk på det sosiale sånn sett. Men trivselen er høy og vi er mange nerder som liker å prate fag.

Gleder seg til å bli enda mer fremtidsrettet

Ved overgangen til Å Energi er meteorologen spent på alle de nye mulighetene som vil dukke opp.

– Når du starter et nytt selskap følger det også med en ny drive. Å Energi har høye ambisjoner, og jeg gleder meg til å se hva som skjer fremover og hvordan vi kan bidra til å bli enda mer fremtidsrettet. Aksepten for å teste nye ting har alltid vært der, men det vil nok bli enda mer fokus på dette i den nye strategien.

Nå når Å Energi etableres vil også behovet for flere kolleger melde seg. Selv mener Tarjei den nye arbeidsplassen kan by på interessante faglige utfordringer for de som er glad i data og analyse.

– Vi har tilgang til store datamengder, og har alltid behov for å få bedre innsikt i materialet vi sitter på. Det er mange sammenhenger som ligger latent, og det blir stadig viktigere å gjennomføre dataanalyser, lete etter sammenhenger og formidle og visualisere funnene. Hvis du liker å lage statistiske analyser og dykke ned i materialet for å gjøre vurderinger, har du gode muligheter hos oss.

Kontakt oss

Ingebjørg Trydal portrett

Ingebjørg Trydal

HR Business Partner

+4746824873

ingebjorg.trydal@aenergi.no