SERVER dataset: aenergi-prod
SERVER useCdn: true
SERVER baseUrl: https://beta.aenergi.no
BROWSER dataset:
BROWSER useCdn:
BROWSER baseUrl:
Hav, sjø, himmel, skyer, sol. Foto.

Leverer ikke prekvalifiseringssøknad for Sørlige Nordsjø II 15. november

15. november 2023

Brigg Vind har jobbet grundig med prekvalifiseringssøknaden og gjennomført omfattende økonomiske analyser av prosjektet for første fase av Sørlige Nordsjø II. Etter en samlet vurdering av dagens kostnadsbilde, markedsforhold, tidslinje, vilkår i differansekontrakten og øvrige rammebetingelser, har konsortiet konkludert med at de kommersielle forutsetningene for å delta i den planlagte auksjonen i februar 2024, ikke er oppfylt.

Slik konsortiet vurderer forpliktelsene i prekvalifiseringen, bør selskaper som søker om prekvalifisering ha en klar intensjon om å legge inn et bud i den påfølgende auksjonen i februar. Ettersom Brigg Vind ikke kommer til å delta i auksjonen under gjeldende markedsforhold og rammebetingelser, mener konsortiet det ikke er riktig å delta i prekvalifiseringen. Derfor leverer konsortiet ikke prekvalifiseringssøknad ved fristen 15. november.

Dersom rammevilkårene for konkurransen blir vesentlig endret, eller auksjonen blir betydelig utsatt i tid, forventer konsortiet at det vil gjennomføres en ny prekvalifiseringsrunde. I et slikt tilfelle vil Brigg Vind gjøre en ny vurdering av om vilkårene for å søke er til stede.

Konsortiet er trygge på at Brigg Vind både ville blitt prekvalifisert og levert et solid havvindprosjekt. Det har derfor vært en vanskelig beslutning å konkludere med å ikke gå videre i denne første tildelingsprosessen for Sørlige Nordsjø II.

Brigg Vind har stor tro på det langsiktige potensialet for kommersielle havvindprosjekter i Norge. Havvind har et unikt potensial for å produsere store mengder fornybar kraft, redusere utslipp og skape nye arbeidsplasser og industri i Norge. Konsortiet ønsker å bidra til å realisere dette potensialet.

Konsortiet setter stor pris på dialogen Brigg Vind har hatt med myndigheter, leverandører, samarbeidspartnere og andre interessenter i arbeidet med prosjektet. Brigg Vind ser frem til å fortsette samarbeidet om den videre utviklingen av både Sørlige Nordsjø-området og for havvindindustrien i Norge.

Denne beslutningen vil ikke påvirke andre pågående konkurranser som Brigg Vind-partnere Vårgrønn, Å Energi og Corio Generation deltar i.