SERVER dataset: aenergi-prod
SERVER useCdn: true
SERVER baseUrl: https://beta.aenergi.no
BROWSER dataset:
BROWSER useCdn:
BROWSER baseUrl:
En foss

Bygger nytt kraftverk i Numedalslågen

23. januar 2023

På Godfarfoss øverst i Numedalslågen bygger vi et nytt kraftverk som skal gi strøm til over 2.000 boliger.

Godfarfoss kraftverk vil gi et betydelig bidrag til det grønne skiftet med produksjon av ren og fornybar vannkraft.

Godfarfossen ligger oppstrøms Pålsbufjorden ved Dagali i Hol og Nore og Uvdal kommuner. Grensen mellom de to kommunene går midt i fossen.

Det nye kraftverket vil ha en årlig kraftproduksjon på 40 GWh (40 000 000 kWh), noe som tilsvarer strømforbruket til litt over 2 000 boliger.

Kraftverket skal utnytte et 37 meter fall mellom Nedre Svangtjønn og Pålsbufjorden, og selve kraftstasjonen skal plasseres i fjell.

Godfarfoss kraftverk vil ha en ytelse på 9,9 MVA, og slukeevnen vil være på 32 kubikkmeter vann i sekundet.

Godfarfoss Kraft er etablert for å bygge et kraftverk i Godfarfossen ved Dagali.


Nore og Uvdal kommune, Hol kommune og Å Energi Vannkraft eier selskapet.


Godfarfoss Kraft er den formelle søkeren for byggingen av kraftverket. Å Energi Vannkraft står for planlegging og bygging av kraftverket.