SERVER dataset: aenergi-prod
SERVER useCdn: true
SERVER baseUrl: https://www.aenergi.no
BROWSER dataset:
BROWSER useCdn:
BROWSER baseUrl:
Vannkraft

Et fornybarselskap for fremtiden

– Vi trenger dynamiske og slagkraftige selskaper som kan være lokomotivene i å elektrifisere samfunnet, sier Steffen Syvertsen, som leder det nye fornybarkonsernet Å Energi.

07. juni 2023

Å Energi er resultatet av fusjonen mellom Agder Energi og Glitre Energi. Selskapets ambisjon er å bli Nordens mest fremtidsrettede konsern innen fornybar energi.

- Å Energi har en viktig rolle i norsk og nordisk kraftforsyning, og skal bidra til utvikling av ny industri og arbeidsplasser i Buskerud og Agder, sier Syvertsen, og legger til:

- Både Agder Energi og Glitre var selskaper med sterk lokal forankring og identitet. Det er vi opptatt av å ivareta, samtidig som vi skal utvikle oss videre som et robust og fremtidsrettet fornybarselskap.

Fusjonen gir oss bedre vekstmuligheter og økt kompetanse

Steffen Syvertsen

Og det er høyst nødvendig. En kartlegging Å Energi og en rekke andre aktører gjennomfører årlig, viser at elektrifiseringsgraden i Norge kun er på 54 prosent. Det betyr at veien frem til et samfunn som drives av fornybar energi fortsatt er ganske lang.

- Det bekymrer meg at vi har stått omtrent på stedet hvil i ganske lang tid. Vi ser at klimagassutslippene ikke kuttes så raskt som de burde, og behovet for mer fornybar energi er overtydelig. Derfor trenger vi selskaper som kan gå foran og ta på seg de store prosjektene. Det vil vi i Å Energi, samtidig som vi skal levere på vårt viktige samfunnsoppdrag om å levere ren energi for at samfunnet skal fungere, sier Syvertsen.

Å Energi inngår i konsortier på havvindfeltene Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II, og lanserte i desember en offensiv ambisjon innen utvikling av bakkemontert solenergi. Konsernet er også en av initiativtagerne til batterifabrikken Morrow Batteries, som nå bygges rett utenfor Arendal. Med på laget er to av de største industrikonsernene i Europa; ABB og Siemens. I tillegg skal vannkraften utvikles videre.

- I august åpner vi Fennefoss kraftverk, som er noe så sjeldent som et splitter nytt vannkraftverk i Norge. Jeg ser det som et tydelig eksempel på hva vi i Å Energi kan få til når vi jobber sammen, avslutter Syvertsen.

Om Å Energi

Norges største kraftkonsern med virksomhet i hele verdikjeden, fra produksjon til forbruker. Årlig kraftproduksjon på rundt 11,3 TWh fra 72 kraftverk, og gjennom fusjonen ble Norges nest største nettselskap etablert, med over 320 000 nettkunder. I tillegg leverer konsernet fornybar energi og energitjenester til industri og bedrifter over hele Norden.