SERVER dataset: prod
SERVER useCdn: true
SERVER baseUrl: https://beta.aenergi.no
BROWSER dataset:
BROWSER useCdn:
BROWSER baseUrl:
To fisk på land

Fiskeribiologiske undersøkelser

22. januar 2023

Å Energi Vannkraft setter ut fisk og gjennomfører fiskeribiologiske undersøkelser i flere reguleringsmagasin etter pålegg fra, og i samarbeid med, miljøforvaltningen.

Det er satt ut både aure og bekkerøye. Bekkerøye ble i sin tid valgt fordi den tåler surt vann bedre enn aure, men vannkvaliteten i vassdragene på Sørlandet har blitt betydelig bedre de siste årene.

Dette har igjen ført til at auren nå finnes i alle vassdrag der Agder Energi Vannkraft har reguleringsanlegg.

Statsforvalteren i hvert fylke har myndighet til å bestemme hvor mange fisk og hvilken stamme som skal brukes i hvert enkelt tilfelle.

Sentral rolle

Agder Energi Vannkraft er i tillegg operatør for Syrtveit Fiskeanlegg på Evje, som eies av Otteraaens Brugseierforening. Anlegget produserer og setter ut yngel i Otravassdraget. Bevaring av bleka i Byglandsfjord har nasjonal interesse, og Syrtveit Fiskeanlegg har en sentral rolle i dette arbeidet.

Det er satt ut både aure og bekkerøye. Bekkerøye ble i sin tid valgt fordi den tåler surt vann bedre enn aure, men vannkvaliteten i vassdragene på Sørlandet har blitt betydelig bedre de siste årene.

Dette har igjen ført til at auren nå finnes i alle vassdrag der Agder Energi Vannkraft har reguleringsanlegg.

Statsforvalteren i hvert fylke har myndighet til å bestemme hvor mange fisk og hvilken stamme som skal brukes i hvert enkelt tilfelle.

Sentral rolle

Agder Energi Vannkraft er i tillegg operatør for Syrtveit Fiskeanlegg på Evje, som eies av Otteraaens Brugseierforening. Anlegget produserer og setter ut yngel i Otravassdraget. Bevaring av bleka i Byglandsfjord har nasjonal interesse, og Syrtveit Fiskeanlegg har en sentral rolle i dette arbeidet.

Rapporter etter prøvefiske i magasinene:


Prøvefiskerapport Mandalsvassdraget 2022

Prøvefiskerapport Finsåvassdraget 2022

Hesthagen mfl. 2021. Fiskebiologiske undersøkelser i Nåvatn-Skjerkevatnmagasinet og Tjørni i Mandalsvassdraget i 2020. NINA Rapport 1995

NINA-rapport 1776 Fiskeundersøkelser i Juvassmagasinet og Sandvatn 2019

NINA-rapport 1612 Lille og Store Kvernevatn 2018

NINA-rapport 1485 Vannkvalitet krepsdyr og fisk i Mandalsvassdraget 2017

Prøvefiske i Borsæ 2017

Prøvefiske i Finsåvassdraget 2017

NINA-rapport 1127 Undersøkelser Mandalsvassdraget 2014

Prøvefiske i Finsåvassdraget 2013

NINA-rapport 1003 Undersøkelser Juvatn og Sandvatn 2013

NINA-rapport 924 Ferskvannsbiologiske undersøkelser Storevatn og Stegil 2012

SWECO-rapport 145531-1 Uldalsvassdraget 2012

NINA-rapport 804 Ferskvannsbiologiske undersøkelser Nåvatn og Skjerkevatn 2011

NINA-rapport 289 Fiskebiologiske undersøkelser Mandalsvassdraget 2009

Fiskebiologiske undersøkingar i Finså 2008

NINA-rapport 259 Fiskebiologiske undersøkelser i Juvatn og Sandvatn 2008

NINA-rapport 189 Fiskebiologiske undersøkelser i Sandvatn og Lognavatn 2006

Rapport 1-2006 Vurdering av utsettingspålegg Uldalsvassdraget 2006

NINA-rapport 160 Fiskebiologiske undersøkelser Nåvatn og Hagedalsvatn 2005

NINA-rapport 101 Reetablering av aure på Sørlandet 2004