SERVER dataset: aenergi-prod
SERVER useCdn: true
SERVER baseUrl: https://beta.aenergi.no
BROWSER dataset:
BROWSER useCdn:
BROWSER baseUrl:
bilde av rør på vannoverflaten

Fjernkjøling

20. januar 2023

Vi kjøler ned bygg i Kristiansand og Arendal med kaldt sjøvann som pumpes fra havnebassengene og sendes i rør til kundene våre.

Fjernkjøling bygger på samme prinsipp som fjernvarme. Forskjellen er at det sendes kaldt sjøvann gjennom rørene til byggene som er tilknyttet anlegget, og at vannet benyttes til kjøling.

Vi tilbyr:

  • Teknisk kjøling
  • Fjerning av overskuddsvarme
  • Back-up kjøling
  • Sorptiv kjøling
  • Absorbsjonskjøling

Prosjektering

Nedenfor finner du informasjon og skjemaer knyttet til prosjektering av fjernkjøling og dekningskart for våre leveringsområder:

Tekniske krav og anvisninger gjelder for alle anlegg som skal tilknyttes Å Energi Varme sitt fjernkjølenett.