SERVER dataset: prod
SERVER useCdn: true
SERVER baseUrl: https://beta.aenergi.no
BROWSER dataset:
BROWSER useCdn:
BROWSER baseUrl:
Fjernvarmerør som legges i grøft

Fjernvarme

calendar icon

20. januar 2023

Våre varmesentraler i Kristiansand sentrum, Sørlandsparken, Grimstad og Arendal produserer varmtvann av overskuddsenergien fra avfallsforbrenning, industri og bioenergi.

Varmtvannet sendes ut i isolerte rør i fjernvarmenettet til bygg, som får varmt vann både til oppvarming og til tappevann.

I tillegg leverer vi:

  • Byggvarme og byggtørk til grønne byggeplasser
  • Innregulering av vannbårne varmeanlegg
  • Snøsmelting
  • Teknisk bistand

Prosjektering

Nedenfor finner du informasjon og skjemaer knyttet til prosjektering av fjernvarme og dekningskart for våre leveringsområder.

Tekniske krav og anvisninger gjelder for alle anlegg som skal tilknyttes Å Energi Varme sitt fjernvarmenett.