SERVER dataset: aenergi-prod
SERVER useCdn: true
SERVER baseUrl: https://beta.aenergi.no
BROWSER dataset:
BROWSER useCdn:
BROWSER baseUrl:
Vann, hus, skog, himmel. Foto.

Storskala produksjon av ammoniakk

I Kvinesdal jobber Å Energi med å utrede muligheten for storskala produksjon av grønn ammoniakk.

Kvinesdal utmerker seg ved at her er det et meget sterkt sentralnettpunkt med stabil og god tilgang på fornybar elektrisk energi, lun og sikker havn, vann til produksjon og lokalisering nær Europa for utskipning av ammoniakk.

Vi arbeider sammen med en globalt ledende aktør innen ammoniakk på å utvikle en kompakt og arealeffektiv fabrikk med fokus på å minimalisere naturinngrep og synlighet for området.

Det er en økende etterspørsel etter grønn ammoniakk til industrielle formål, til maritim sektor som drivstoff og som transportformat for grønn hydrogen til Europa.

Lagring og bunkring av ammoniakk

Ammoniakk er en giftig gass med krav til store sikkerhetsavstander som er en utfordring i bynære havner, som Kristiansand.

Gjennom selskapet Ammonia, hvor ÅE Utvikling eier 49.5%, har vi arbeidet i flere år med å ta frem en løsning for tank, rørføring og fyllearm hvor krav til sikkerhetsavstander er eliminert.

Dette arbeidet, som er støttet av Innovasjon Norge, har ledet til en mulig banebrytende løsning hvor vi har søkt og fått patent for tank og system.

Løsningen er enkelt forklart en betongtank under bakken i nedfrosset grunn hvor ammoniakken holdes flytende og trykkløs, underjordisk løsning for rør til kai og en patentert automatisk arm for fylling/lossing av ammoniakk.

Målsetting er at arealet over tanken kan benyttes til industrielle formål og kan bli en game-changer for å tilgjengeliggjøre ammoniakk.