SERVER dataset: aenergi-prod
SERVER useCdn: true
SERVER baseUrl: https://beta.aenergi.no
BROWSER dataset:
BROWSER useCdn:
BROWSER baseUrl:
Bilde av Kvinesdal

Her vurderer Å Energi ny grønn industri

01. desember 2022

Å Energi har sikret seg opsjon på en sentral industritomt i Kvinesdal, og er nå klare for å utforske mulighetene for en ny, grønn industrisatsing i «energiknutepunktet».

- Kvinesdal er et av Norges sterkeste energiknutepunkt. Kommunen har et robust kraftnett, gode transport- og eksportmuligheter og et stort lokalt engasjement. Vi har god dialog med kommunen og andre viktige interessenter, og skal nå jobbe for å utforske og utvikle mulighetene for lokal, grønn industriutvikling, sier Steffen Syvertsen, konsernsjef i Å Energi.

Industritomten Å Energi har sikret seg er på 134 mål og ligger i Lervika, som er et viktig utviklingsområde for kommunen. Konsernet går nå i gang med en grundig forstudie av mulighetene på tomta.

Å Energi har strategiske posisjoner innen grønn industri, noe både Morrow Batteries og konsernets ambisjoner innen havvind er gode eksempler på.

Vil utforske hydrogen- og ammoniakkproduksjon

Et av alternativene konsernet ønsker å utforske er storskala produksjon av grønt hydrogen og ammoniakk. Grønt hydrogen er produsert på fornybar energi og kan blant annet brukes som utslippsfritt drivstoff til tungtransport og ferger.

- Som vannkraftprodusent er det naturlig å se på mulighetene knyttet til hydrogen. Storskala produksjon av hydrogen til ammoniakk vil være avgjørende for å nå målene om nullutslipp i blant annet maritim sektor, i tillegg er det en god eksportmulighet mot et europeisk marked, forklarer Syvertsen, og legger til:

- Det at Kvinesdal ønsker å legge til rette for ny industri i Lervika gjør de til en attraktiv vertskapskommune. En slik industrisatsing vil skape lokal aktivitet, arbeidsplasser og ringvirkninger, samtidig som vi bidrar til å redusere utslipp. Vi ser frem til et godt samarbeid fremover, sier Syvertsen.

Statnett har også kommet med deres anbefalinger på tilknytningspunkter for den første delen av Norge havvind-satsning. Statnett anbefaler der at Sørlige Nordsjø II fase tilknyttes transmisjonsnettet i Kvinesdal stasjon.