SERVER dataset: aenergi-prod
SERVER useCdn: true
SERVER baseUrl: https://beta.aenergi.no
BROWSER dataset:
BROWSER useCdn:
BROWSER baseUrl:
Vindmøller til havs

Samarbeider om havvind

01. desember 2022

Verden trenger mer kraft til omstillingen av energisystemet og for å dekke det fremtidige energibehovet. Norge trenger mer kraft for å sikre nok strøm til nye grønne næringer, utvikling av fastlandsindustri og til å redusere utslippene på fra olje- og gassproduksjon.

Stadig flere peker på havvind som en sentral del av løsningen. Konkraft, et samarbeid mellom LO og NHO, har estimert at den samlede produksjonen fra havvind i 2050 kan nå mellom 160 og 300 TWh. Regjeringen har foreslått et ambisjonsnivå på 30 GW innen 2040. Til sammenlikning har Norge i dag en samlet årlig kraftproduksjon på ca. 150 TWh. Utvikling av kraftproduksjon på et slikt nivå vil også legge grunnlag for en betydelig industri og næringsvirksomhet knyttet til havvind i Norge.

Å Energi har sammen med samarbeidspartnere ambisjoner om å bidra til å innfri dette potensialet. Vi deltar for tiden i de to konsesjonsprosessene som er åpnet på norsk sokkel, Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II,

Utsira Nord

Sammen med Corio (tidligere Green Investment Group) forbereder Å Energi seg på å søke om konsesjon til å bygge ut deler av Utsira Nord. Utlysningsområdet vil få en total kapasitet på 1 500 MW. Utsira Nord ligger vest for Haugalandet, 22 km utenfor kysten av Utsira øy. Vindmøllene planlegges installert på 267 m dybde i gjennomsnitt, som forutsetter flytende installasjoner. Flytende havvindmøller er en relativt umoden teknologi, og Corio er et av få selskap som har erfaring med denne teknologien.

Sørlige Nordsjø II

Vårgrønn, Å Energi og Corio planlegger i tillegg å søke konsesjon for å bygge havvind i Sørlige Nordsjø II, det andre av to områder som regjeringen har åpnet for å utvikle vindkraftproduksjon til havs. Området ligger ute av syne fra land, har dybde som gjør det mulig med bunnfaste vindmøller, vindforhold som legger til rette for effektiv kraftproduksjon, og forutsetninger for god sameksistens med andre næringer.

Regionale aktører

Med base på Sør- og Vestlandet vil Å Energi sammen med partnere dra fordel av felles energikompetanse og regional tilstedeværelse:

Å Energi er en av Norges største energiprodusenter og ledende på kraftutbygging. Med velutbygde vannkraft og infrastruktur med nærhet til Sørlige Nordsjø II-feltet, kan Agder Energi realisere mer grønn energi på land og samtidig øke verdien av norsk krafteksport.

Vårgrønn er et norsk selskap innen fornybar energi etablert av seriegründer HitecVision og det internasjonale energiselskapet Eni. Det samme partnerskapet står bak Vår Energi, det største lete- og produksjonsselskapet på norsk sokkel etter Equinor, og bidrar nå gjennom Vårgrønn med finansielle muskler og unik offshore-kompetanse.

Corio har finansiert mer enn 25 milliarder GBP (mer enn 300 milliarder kroner) i grønne energiprosjekter globalt. Selskapet har erfaring og kapasitet til å utvikle og drifte havvindparker, bunnfast og flytende, og har en havvindportefølje bestående av 15 GW kapasitet som enten er installert eller under utvikling. Dette gjør Corio til en av verdens mest erfarne havvindutviklere.