SERVER dataset: aenergi-prod
SERVER useCdn: true
SERVER baseUrl: https://www.aenergi.no
BROWSER dataset:
BROWSER useCdn:
BROWSER baseUrl:
Visualisering av Solkraftverk på Berlifoss
Visualisering av Solkraftverk på Berlifoss. (Illustrasjon: Rambøll)

Våre prosjekter

Solkraftverk på Berlifoss

Å Energi har hatt virksomhet på Høgefoss og Berlifoss i over 100 år. Nå utforsker vi muligheten for solkraftverk i samme område. Prosjektet kan gi strøm til over 7000 husstander, og har ambisjoner om å sette en ny standard for naturnøytrale fornybarprosjekter i Norge.

Om prosjektet:

 • Solkraftverket planlegges i områdene rundt kraftverkene på Berlifoss og Høgefoss, samt Langemoen avfallsanlegg og industriområde i Nissedal Kommune (Telemark).

 • Prosjektet skal utvikles og eies av Å Energi og driftes av Å Energis ansatte på Høgefoss vannkraftverk.

 • Produksjonen er estimert til 114 GWh det første året, noe som kan gi strøm til over 7000 husstander.

 • Anlegget vil hovedsakelig etableres på en blanding av sandtak, hogstflater og skog. Myrområder og gammelskog er utelatt, og i dialog med kommunen har spesifikke områder blitt valgt bort.

 • Prosjektet har skrevet og levert en forhåndsmelding til NVE, og startet en omfattende konsekvensutredning for å undersøke kraftverkets påvirkning på natur, miljø og kulturminner samt industri og næringsinteresser, før søknad om konsesjon sendes.

 • Prosjektet skal være et pilotprosjekt i arbeidet med å vise hvordan mer fornybar energi kan bygges ut samtidig som biologisk mangfold vernes.

 • Å Energi sikter mot byggestart i 2026 og produksjonsstart i 2028.

Områder

Arealet består av tolv ulike planområder som befinner seg i nærheten av hverandre.

Kart over delområder - Berlifoss solkraftverk
Berlifoss solkraftverk er delt opp i 12 delområder

Tidslinje

2024: Søknad NVE

 • Q1-Q2: Innsending av melding
 • Q2-Q3: Konsekvensutredning
 • Q4: Konsesjonssøknad

2025: Behandling og prosjektering

 • Konsesjonssøknad høring og behandling
 • Konsesjon
 • Teknisk detaljprosjektering

2026-2027: Bygging

 • Miljø-, transport-, og arealplan, høring og godkjenning
 • Bestilling og levering av utstyr
 • Bygging

2028: Driftsettelse

Høgefoss vannkraftverk
Det nye solkraftverket vil ligge i tilknytning til vannkraftverket på Høgefoss

Last ned forhåndsmelding

Her kan du laste ned forhåndsmeldingen om prosjektet som er sendt til NVE.

Last ned

Berlifoss solkraftverk

114 GWh

årlig produksjon

7000

boliger med strøm fra solkraftverket

105 år

med virksomhet på Høgefoss og Berlifoss

14 ansatte

på Høgefoss vannkraftverk i dag

Spørsmål om prosjektet?

Øyvind Ottersen, prosjektleder

Øyvind Ottersen

Prosjektleder, Berlifoss solkraftverk

+47 47 87 76 24

oyvind.ottersen@aenergi.no

Kristine Lehrmann Solvang, ass. prosjektleder

Kristine Lehrmann Solvang

Ass. prosjektleder, Berlifoss solkraftverk

+47 46 93 07 93

kristine.lehrmann.solvang@aenergi.no