SERVER dataset: aenergi-prod
SERVER useCdn: true
SERVER baseUrl: https://www.aenergi.no
BROWSER dataset:
BROWSER useCdn:
BROWSER baseUrl:
Studenter på tur

Bli kjent med oss

Bachelor- og masteroppgave

Vil du skrive oppgave om fornybar energi i din bachelor- og masteroppgave?

Studenter som skriver bachelor- og masteroppgave som er relevant for Å Energi får oppfølging og veiledning av oss.

Studenter med kompetanse innen realfag, ulike ingeniørfag, samt økonomi og samfunnsvitenskap er særlig aktuelle for oss.

Karrieredager

Vi er tilstede der morgendagens ansatte er.

I samarbeid med selskapene i konsernet finner du oss på mange karrieredager.

Spesielt aktuelle skoler hvor vi prioriterer å være tilstede er hos NTNU, USN, UiA, NHH og BI.

Vi setter pris på en prat med interesserte studenter!

Traineer

Gjennom samarbeidet med Trainee Sør får konsernet tilgang til unge, dyktige mennesker med høy utdannelse og store ambisjoner.

Agder Energi var med på oppstarten av Trainee Sør i 2004 og har siden den gang hatt mer enn 100 traineer i jobb et eller annet sted i konsernet. (Flere av disse har selvfølgelig også endt opp som vanlige ansatte hos oss.)

De siste årene har det vært mellom 4-6 traineer utplassert i konsernet til enhver tid.

Å Energi viderefører denne satsingen!