SERVER dataset: aenergi-prod
SERVER useCdn: true
SERVER baseUrl: https://www.aenergi.no
BROWSER dataset:
BROWSER useCdn:
BROWSER baseUrl:

Kompensasjonsordning husholdninger

Som følge av regjeringens kompensasjonsordning for strømprisen, reduserer Å Energi Varme energiprisen på fjernvarme til husholdninger og boligselskaper. Reduksjonen tilsvarer kompensasjonsordningen på strøm inkludert kundens rabatt.

24. januar 2023

Du kan lese mer om kompensasjonsordningen for høye strømpriser på nettsiden nve.no.

Oversikt månedlige støttesatser:

Tabell som viser kompensasjon til husholdninger

Fjernvarme til husholdninger, sameier og borettslag vil derfor bli fakturert en kompensert spotpris som en del av fjernvarmefakturaen. De andre elementene i energipris på fjernvarme blir ikke berørt. Beløpet som kompenseres vil stå på en egen linje på faktura.

Sameier og borettslag som har forbruk av fjernvarme til næringsvirksomhet, må opplyse om dette. Utbetalt kompensasjon til dette forbruket må regnes med å tilbakebetales. Kompensasjonen er gitt med et forbehold om at kompenserte fjernvarmekunder ikke omfattes av andre kompensasjons eller støtteordninger for fjernvarme. Endringer i føringer fra myndighetene vil også kunne påvirke endelig kompensasjon.

Er du husholdningskunde, men har ikke fått reduksjon i pris på mottatte fakturaer, kan du ta kontakt på kundesenter@aevarme.no