SERVER dataset: aenergi-prod
SERVER useCdn: true
SERVER baseUrl: https://www.aenergi.no
BROWSER dataset:
BROWSER useCdn:
BROWSER baseUrl:
Laksesenteret i Mandalselva

Natur og miljø

Laksesenteret i Mandalselva

Mandalselva Villaksenter ved Laudal kraftverk gir gode opplevelser, formidler laksens historie og hvordan ren, fornybar vannkraft produseres i elva.

− Ideen om et laksesenter har sitt utspring i arbeidet med Flerbruksplan Mandalsvassdraget. Her har det i mange år vært jobbet med ideer som kan gi vassdraget verdi for flere, og at det blir et viktig bidrag til regionen. Villakssenteret skal også bidra til å utvikle stedet og gjøre det mer attraktivt for turister, forteller Svein Haugland, fagsjef miljø i Å Energi Vannkraft.

Konsernsjef Steffen Syvertsen i Agder Energi er godt fornøyd med laksesenteret.

− Vi har i mange år jobbet aktivt med tiltak for å bedre forholdene for laksen i Mandalselva. Ulike prosjekter og kartlegginger er gjennomført, og dette er en flott plass å vise at kraftproduksjon og laks kan leve side om side i et vassdrag, sier Syvertsen.

Fagsjef miljø i Vannkraft, Svein Haugland og konsernsjef Steffen Syvertsen

Fornybar energiproduksjon

I villakssenteret kan besøkende lære mer om fornybar vannkraftproduksjon ved å oppleve Laudal kraftverk fra innsiden gjennom VR-briller. En kan også se film fra utbyggingen av dammene ved nye Skjerka kraftverk i Åseral.

Her finner du mer informasjon om Mandalselva Villakssenter.