SERVER dataset: aenergi-prod
SERVER useCdn: true
SERVER baseUrl: https://www.aenergi.no
BROWSER dataset:
BROWSER useCdn:
BROWSER baseUrl:
Sjø, vind, havvind, bølger, svaberg. Foto.

Nordvegen Vind viderefører satsningen på Utsira Nord

Partnerne i Nordvegen Vind, Å Energi og Corio Generation (Corio), går videre med sitt arbeid for å levere en konkurransedyktig søknad for Utsira Nord. – Flytende havvind representerer fortsatt en unik mulighet for Norge til å produsere mer av den fornybare kraften vi trenger, sier partnere.

Nordvegen Vind og dets partnere har ledende internasjonal havvinderfaring kombinert med sterk regional tilstedeværelse og energimarkedsekspertise.

– Nordvegen Vind arbeider systematisk for å sikre best mulig samfunnsøkonomisk og bærekraftig utnyttelse av potensialet i havvind for kunder, industri og norske skattebetalere. På tross av utsettelser i søknadsprosessen, planlegger vi å levere en konkurransedyktig søknad i tråd med utlysningskriteriene, sier Atle Knudsen, konserndirektør for Ny Industri i Å Energi.

Nordvegen Vind har aktivt bygget sin tilstedeværelse i Norge gjennom det siste året. Konsortiet har også knyttet sterke relasjoner til leverandørindustrien, forsknings- og innovasjonsmiljøer, samt næringsklynger innenfor havvind. Nordvegen Vind har også vært foredragsholder og sponsor på flere viktige konferanser, inkludert International Energy Forum og Global Offshore Wind Summit som finner sted i Oslo i disse dager.

– Muligheten til å bidra med å levere flytende vind i stor skala i Norge, generere pålitelig, fornybar energi og bidra til utviklingen av en havvindsektor i verdensklasse i landet, er fortsatt enormt spennende. Vi vil fortsette å jobbe tett med norske myndigheter og leverandørindustrien, og ser frem til å vurdere muligheten Utsira Nord gir når den detaljerte anbudsprosessen åpnes for aktørene, sier Mark Giulianotti, Europasjef i Corio.

Norge har et stort potensial for utvikling av flytende havvind og sterk industriell kompetanse til havs. Nordvegen Vind-konsortiet vil opprettholde tett dialog med norske myndigheter og leverandørindustrien. Dette er i tråd med konsortiets ambisjon om å levere en ledende flytende vindutbygging og bidra til å bygge en havvindindustri i verdensklasse i Norge.