SERVER dataset: aenergi-prod
SERVER useCdn: true
SERVER baseUrl: https://beta.aenergi.no
BROWSER dataset:
BROWSER useCdn:
BROWSER baseUrl:

Å Energi lanserer Å-fondet

07. mars 2024

Å Energi lanserer Å-fondet, som skal gi støtte til aktiviteter som fremmer likestilling, mangfold og fellesskap for barn og unge.

– Vår visjon er å gi kraft til en fornybar fremtid. For oss handler det om å øke tempo og løse samfunnets energiutfordringer i den store omstillingen vil skal gjennom. Vi er stolte over å ha Norges bredeste kommunale eierfellesskap i ryggen, og ønsker å bidra ytterligere i våre regioner, sier Margit Unander, konserndirektør for Mennesker og kommunikasjon i Å Energi.

Å Energi er resultatet av fusjonen mellom Glitre Energi og Agder Energi. Konsernets historie er forankret i over hundre års vannkrafthistorie i Agder og Buskerud, som har bidratt til verdiskaping, industri og arbeidsplasser.

Gir kraft til nye muligheter
Konsernet oppfordrer alle som ønsker å skape positiv endring for kommende generasjoner til å søke støtte fra Å-fondet.

Sammen kan vi gi kraft til nye muligheter og være støttespillere for de som trenger det mest. Med Å-fondet ønsker vi å bidra til å skape aktiviteter som inkluderer og bygger fellesskap for unge i våre eierkommuner, sier Unander.

Å-fondet vil dele ut midler to ganger i året, til sammen to millioner kroner per år.

Første søknadsfrist er 1. april.

Krav til søknader

  • Aktiviteten skal rettes mot barn og ungdom opp til 20 år.
  • Aktiviteten skal fremme likestilling, mangfold og fellesskap blant barn og unge.
  • Aktiviteten skal baseres på grundig forståelse av målgruppens behov.
  • Aktiviteten skal ha en realistisk plan for gjennomføring.
  • Aktiviteten skal baseres på økonomisk og bærekraftig ansvarlighet
  • Aktiviteten må gjennomføres i en av våre eierkommuner
  • Søknader må levers digitalt gjennom søkerportalen på åfondet.no

Les mer på åfondet.no

Kontakt oss

Portrettbilde av Margit Unander

Margit Unander

Konserndirektør Mennesker og kommunikasjon

+47 90 85 48 94

margit.unander@aenergi.no