SERVER dataset: aenergi-prod
SERVER useCdn: true
SERVER baseUrl: https://www.aenergi.no
BROWSER dataset:
BROWSER useCdn:
BROWSER baseUrl:
Dam Langevatn i Åseral

Advarer mot usikker is

Isen på regulerte vann er usikker og skigåere, og andre som ferdes på vannene, oppfordres til å være svært forsiktige.

21. mars 2024

Selv om isen ligger tykk på mange vann er det fortsatt sprekker langs land på grunn av nedtapping. Det er utrygt langs kantene, ved bekkeos og inntak/utløp til dammer og kraftstasjoner. Mye snø kan noen steder også dekke over råker og bekker.

Videre vil strømforholdene i vannet lage råker eller partier med dårlig is. I områder med mye snø blir tyngden av snøen så stor at isen trykkes ned. Dette fører til at vann kommer opp gjennom sprekker i isen og danner overvann.

Åseral

Overføringstunnelen mellom Langevatn og Nåvatn ble tatt i bruk februar 2021. Dette medfører dårlig is på Nåvatn og ferdsel på magasinet vinterstid frarådes.

Isforholdene på Skjerkevatn har endret seg siden vannet i det nye reguleringsmagasinet ble hevet i desember 2017. Isen er dårligere enn tidligere og det er åpent vann. All ferdsel på Skjerkevatn vinterstid frarådes!

Bykle

Otteraaens Brugseierforening melder om usikker is ved inntaket i Skyvatn og langs Væringsåe på Hovden. Hovedårsaken er at det tappes vann fra Skyvatn til Væringsåe kraftverk. Isen vil derfor være usikker i hele vassdraget ned til inntaket.

I Otravassdraget er det også usikker is og farlige isbruer på strekningen fra Lislevatn til Hartevatn.

Kart over regulerte vann

For de fleste turområder er det laget kart der farlige områder er merket. Vi har samlet noen av disse i oversikten nedenfor.

Kart over regulerte vann i Arendalsvassdraget viser områder der isen kan være spesielt usikker på grunn av vannkraftreguleringen.

Se også Varsom Iskart, som er utarbeidet av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Når kartet vises må du godkjenne cookies for å se hvor farlige områder er markert.

Se Varsom Iskart, som er utarbeidet av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Når kartet vises må du godkjenne cookies for å se hvor farlige områder er markert.

løypekartet for Hovden, som er utarbeidet av turistnæringen på Hovden, er de regulerte vassdragene i øvre del av Otra ned til Brokke tegnet inn.

Se kart utgitt av Otteraaens Brugseierforening og Otra Kraft.

Se også Varsom Iskart, som er utarbeidet av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Når kartet vises må du godkjenne cookies for å se hvor farlige områder er markert.

Dette kartet over regulerte vann i Åseral  kan fås i butikker og skisentre i Åseral, og hos Den norske turistforening Sør (DNT Sør).

Se også Varsom Iskart, som er utarbeidet av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Når kartet vises må du godkjenne cookies for å se hvor farlige områder er markert.

Se Varsom Iskart, som er utarbeidet av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Når kartet vises må du godkjenne cookies for å se hvor farlige områder er markert.

Regulerte områder i Finsåvassdraget er tegnet inn på kart som Sira Kvina kraftselskap har gitt ut. Se mer informasjon på Sira Kvinas nettside.

Se også Varsom Iskart, som er utarbeidet av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Når kartet vises må du godkjenne cookies for å se hvor farlige områder er markert.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har utarbeidet et eget iskart/kart over usikker is på nve.no, samt snøskredvarsel på varsom.no. Se også NVEs isskole: Isskolen - Varsom

DNT Sør har oversikt over merkede skiløyper og vintermerkede ruter på sine nettsider.

Denne annonsen er publisert i flere region- og lokalaviser.