SERVER dataset: aenergi-prod
SERVER useCdn: true
SERVER baseUrl: https://www.aenergi.no
BROWSER dataset:
BROWSER useCdn:
BROWSER baseUrl:

Norflex

Ny markedsplass frigjør plass i nettet

Å Energi har demonstrert at teknologien i NorFlex-prosjektet fungerer – og bidrar med fleksibilitet som monner. En stor og vellykket test i Buskerud er gode nyheter for forbrukere og næringsliv.

01. februar 2023

Det Enova-støttede prosjektet skal bruke teknologi og markedsmekanismer til å avlaste strømnettet og frigjøre nettkapasitet. Målet er å jevne ut toppene i strømforbruket.

– Da kan nettselskapene utsette nettutbygginger, mens kunder får godtgjørelse for å tilpasse forbruket sitt når det trengs. Det frigjør kapasitet til gode formål som kan bidra til arbeidsplasser og utslippskutt. Da får vi en vinn-vinn-vinn-situasjon, forklarer prosjektleder Sivert Eliassen i Å Energi.

Vellykket test i Buskerud

Nylig gjennomførte fornybarkonsernet en større – og vellykket – test i Buskerud. I én time kjøpte Å Energis nettselskap, Glitre Nett, fleksibilitet gjennom markedsplassen NODES. Fleksibilitet innebærer at enkelte strømforbrukerne automatisk kobles ut av nettet i korte perioder for å frigjøre kapasitet. Strømforbrukerne vil ikke merke utkoblingen.

Resultatet var en betydelig avlastning av strømnettet i kommunene Drammen, Kongsberg og Gran.

– Dette var den store testen. Vi fikk aktivert hele 8-9 MW fleksibilitet med løsninger som vi har utviklet, implementert og demonstrert at virker. 8-9 MW tilsvarer forbruket til 3-4000 eneboliger. Dette er gode nyheter for eksisterende næringsliv og kommende industrisatsinger i våre regioner. Strømnettet legger grunnlaget for grønn omstilling, utdyper Eliassen.

Testen hentet fleksibiliteten fra gartnerier, hurtigladeanlegg, næringsbygg, skoler, idrettshall og sykehjem i de tre kommunene.

Enklere og rimeligere enn nettutbygging

Elektrifiseringen av samfunnet innebærer økt bruk av fornybar energi, der en betydelig andel er uregulerbar kraft. Det skaper behovet for fleksibilitet i et strømnett som opplever økt forbruk. For å legge til rette for stadig flere elbiler og elektrifisering av industri og samfunn, har nettselskapene behov for flere virkemidler enn utelukkende mer nettutbygging.

– I områder der det er lite ledig kapasitet i strømnettet, kan fleksibilitet bidra til å koble flere på nettet raskere. Det gjør at man kan utsette behovet for nettinvesteringer, sier Eliassen.

Nasjonale ambisjoner

Nå skal NorFlex videreføres i et nytt prosjekt, der også andre store nettselskaper skal delta. Eliassen forklarer at løsningene fra NorFlex-prosjektet har gode muligheter for oppskalering – og at ambisjonene er nasjonale. På Hadeland bidrar Gran kommune, med sine 14 000 innbyggere, med 1 MW fleksibilitet fra kommunale anlegg. Nasjonalt anslår Eliassen at potensialet fra kommunale anlegg er på 400 MW.

– Inkluderes næring, industri og husholdninger, snakker vi om betydelige mengder fleksibilitet som kan bidra inn i det grønne skiftet, avrunder han.

Fakta om Norflex-prosjektet

  • Prosjektet har som mål å utvikle fremtidens strømnett ved å legge til rette for et mer fleksibelt strømforbruk.
  • Prosjektdeltakere er Å Energi (Agder Energi og Glitre Energi), NODES og Statnett
  • Finansieringen skjer gjennom ENOVA-støtte og egenfinansiering fra prosjektdeltakerne. Tidligere Agder Energi har ledet prosjektet. NorFlex avsluttes i løpet av våren 2023.