SERVER dataset: aenergi-prod
SERVER useCdn: true
SERVER baseUrl: https://beta.aenergi.no
BROWSER dataset:
BROWSER useCdn:
BROWSER baseUrl:
Sjø, himmel og svaberg på land

Styrker fuglekunnskapen på Utsira

09. mars 2023

Å Energi og Corio skal styrke fuglekunnskapen på Utsira sammen med Norsk institutt for naturforskning (NINA). Målet er å fremskaffe et bedre kunnskapsgrunnlag til videre konsekvensutredning for havvind-satsningen Utsira Nord og gjøre forskningen allment tilgjengelig.

- Som en ansvarlig havvindaktør har vi en forpliktelse for at den kommende havvindutbyggingen skjer på en mest mulig hensiktsmessig måte rundt miljø- og naturpåvirkning. Derfor ønsker vi å bidra til prosjekter som styrker kunnskapsgrunnlaget slik at beslutningene som tas, i størst mulig grad tar hensyn til utfordringene vi står ovenfor, sier Jarle Dyrdal, havvind-ansvarlig i Å Energi.

Fugleprosjektet innebærer et samarbeid mellom fornybarkonsernet Å Energi, den globale havvindutvikleren Corio, NINA og Utsira Fuglestasjon.

- Vi anerkjenner viktigheten av å balansere behovet for grønn energi med en utvikling som sameksisterer med naturen og lokalsamfunnet. Derfor støtter vi initiativer som dette, som fremmer vår forståelse av miljøet der prosjektet vårt skal ligge og hjelper oss med å finne nettopp denne balansen, sier Sonja Chirico Indrebø, sjef for flytende havvind i Corio Generation.

Sju personer ute i sterk vind
Fra venstre: Øyvind Ottersen, prosjektutvikler Å Energi, Atle Grimsby, miljø og plansjef Utsira kommune, Sonja Chirico Indrebø, sjef for flytende havvind Corio, Jarle Dyrdal, ansvarlig for havvind Å Energi, Guro Knapstad, forretningsutvikler Å Energi, Grete Møgster, næringsutvikler Utsira kommune og Marte Eide Klovning, ordfører Utsira kommune. Fotograf begge bildene: Økland Foto

Støtter forskning på fugletrekk i Norge

Prosjektet vil bidra til å styrke kunnskapsgrunnlaget til konsekvensutredningen som vil ligge til grunn for den kommende konsesjonen til havvind-prosjektet Utsira Nord. Arbeidet fokuserer på bakkeverifisering av fuglearter, samt en analyse av langtidsdata samlet inn av Utsira Fuglestasjon.

- Dette prosjektet støtter vår forskning på fugletrekk i Norge og forankrer aktivitetene våre lokalt, sier Roel May, seniorforsker i NINA.

Det vil også styrke den generelle kunnskapen om fugleforskning. Utsira Fuglestasjon skal stå for selve feltarbeidet.

- Vi setter stor pris på at aktuelle utbyggere for Utsira Nord legger aktivitet til Utsira øy. Samarbeidet med NINA om radarprosjektet LIDAR styrker internasjonal fugleforskning med utgangspunkt i Utsira øy. Det er også med og bygger grunnlaget for framtidig nasjonalt følgeforskningssenter for flytende havvind i Utsira kommune, sier Marte Eide Klovning, ordfører i Utsira kommune.

Samarbeidet ble lansert 8. mars på Utsira med representanter fra Å Energi, Corio Generation, Utsira Fuglestasjon og Utsira kommune.

Å Energi er Norges største fornybarkonsern med virksomhet i hele verdikjeden og har en ambisjon om å utvikle en havvindindustri i verdensklasse.

Corio er en globalt ledende havvindutvikler med bred erfaring fra å utvikle havvind-prosjekter i Europa, Asia og Sør-Amerika. Selskapet har en utviklingsportefølje på over 20 GW, som inkluderer både flytende og bunnfast teknologi.