SERVER dataset: prod
SERVER useCdn: true
SERVER baseUrl: https://beta.aenergi.no
BROWSER dataset:
BROWSER useCdn:
BROWSER baseUrl:
Seks personer som står ved siden av hverandre

Styrker havvindsatsningen med intensjonsavtale for havneanlegg på Agder

28. mars 2023

Havvindkonsortiet Brigg Vind har signert en intensjonsavtale med Windport AS i Mandal for å samarbeide om utvikling av havneanlegg til bruk i forbindelse med konstruksjon og sammenstilling av havvindparken for første fase av Sørlige Nordsjø II.

Utvidelse av lokal havnekapasitet er viktig for å levere på Norges langsiktige havvindmål. For å imøtekomme utbyggingen av første fase av Sørlige Nordsjø II, et havvindprosjekt på inntil 1 500 MW, er nødvendig havnekapasitet beregnet til å være ca. 150 000-200 000 kvadratmeter.

Brigg Vind er et samarbeid mellom Vårgrønn, Å Energi og Corio. Vårgrønn er Norges største rendyrkede havvindselskap, Å Energi er et av Norges ledende fornybare energiselskaper, og Corio, med hovedkontor i Storbritannia, er en internasjonal havvindutvikler. Vårgrønn er prosjektleder for Brigg Vind-konsortiet.

- Vi er glade for at vi har signert et samarbeid med en sterk, kompetent og lokal partner som tilbyr svært gode havnefasiliteter for Sørlige Nordsjø II og som vil bidra til å skape positive lokale ringvirkninger i regionen, sier Olav Hetland, konsernsjef i Vårgrønn, Steffen Syvertsen konsernsjef i Å Energi, og Ole Bigum Nielsen, leder for Engineering & Construction i Corio, i en felles uttalelse.

Det planlagte havneanlegget i Mandal er et av de nærmeste til Sørlige Nordsjø II og store arealer er tilgjengelige for utvidelse av havnen. Gjennom intensjonsavtalen har Brigg Vind som mål å gi støtten og kompetansen Windport AS trenger for å sette i gang tidligfaseplanlegging og investeringer med hensyn til innovativ og konkurranse­dyktig havneinfrastruktur og -tjenester.

- Vi er veldig glade for å ha signert en intensjonsavtale med Brigg Vind. Erfaringen og kompetansen hos partnerne til Brigg Vind er av stor verdi for Windport i vårt arbeid med å utvikle en effektiv og bærekraftig havvindhavn på Agder, sier Øystein S. Pedersen, administrerende direktør i Global Ocean Technology, selskapet som eier Windport AS.

Global Ocean Technology er et offshore- og marinteknologikonsern med base i Sør-Norge.

Bildet i toppen: Partnerne i havvindkonsortiet Brigg Vind og Global Ocean Technology har signert intensjonsavtale om havnekapasitet ved WindPort i Mandal for utbyggingen av første fase av Sørlige Nordsjø II. Fra venstre: Jarle Dyrdal (Å Energi), Bjørnar Talset (Vårgrønn), Sonja Indrebø (Corio), Øystein S. Pedersen (Global Ocean Technology), Steffen Syvertsen (Å Energi) og Olav Hetland (Vårgrønn).

Fakta

Les mer om Brigg Vind.

Vårgrønn er Norges største rendyrkede havvindselskap, med en eier­andel på 20 prosent i verdens største havvindpark under bygging, Dogger Bank i Storbritannia. Vårgrønn har blitt tildelt eksklusivitet på areal for opptil 1.9 GW flytende havvind­ i Skottland og jobber med tidligfase havvind­muligheter i Europa. Vårgrønn er prosjektleder for konsortiet Brigg Vind.

Vårgrønn er prosjektleder for konsortiet. Vårgrønns team har sterk havvindkompetanse og erfaring fra store internasjonale havvindprosjekter. Vårgrønn kan også trekke på ressursene og kompetansen til eierne, det globale energiselskapet Eni og det norske investeringsselskapet HitecVision.

Å Energi (tidligere Agder Energi) er et av de største norske fornybarselskapet med unik lokal kompetanse og infrastruktur. I tillegg til 11,3 TWh (2,5 GW) egen kraftproduksjon, er Å Energi ekspert på nordisk krafthandel og markedsdesign, og forvalter en kraftportefølje på 35 TWh. Å Energi er nettoperatør i regionen der forbindelsen fra Sørlige Nordsjø II treffer land og har mer enn 20 års erfaring med å utvikle utenlandsforbindelser. Å Energi er en ledende regional utvikler av grønn industri generelt, og opererer på tvers av batterier, hydrogen, sol og digitalisering, samt havvind.

Corio Generation er et rendyrket havvindselskap dedikert til å utvikle fornybar energi over hele verden. Med en unik kombinasjon av sektorledende kompetanse og tilgang til langsiktig kapital, jobber Corio tett med sine partnere i etableringen og ledelse av prosjekter fra opprinnelse, utvikling og konstruksjon, og inn i driften.

Corios 20+ GW havvindportefølje er en av de største i verden, og spenner over etablerte og fremvoksende markeder, samt flytende og tradisjonelle bunnfaststeknologier. Corio Generation er et porteføljeselskap fra Green Investment Group (GIG), som opererer på frittstående basis. GIG er en spesialisert grønn investor innen Macquarie Asset Management, en del av Macquarie Group.